Indsigt: Guldminen Nalunaq er lukket og nedlagt

Guldminen Nalunaq er lukket og nedlagt

Økonomisk set har guldminen Nalunaq i nærheden af Nanortalik aldrig været nogen succes for de selskaber som har ejet minen, men til gengæld har den skabt en hel del arbejdspladser i det Sydgrønlandske område.

Fredag d. 29. august 2014
LNS Greenland AS
Emnekreds: Minedrift, Råstoffer.


Nalunaq guldminen som ligger i nærheden af Nanortalik i Sydgrønland startede produktionen af guld for ca. 10 år siden og har herefter under skiftende ejerskab produceret "grønlandsk" guld i varierende mængder.

Økonomisk set har minen dog aldrig været nogen succes for de selskaber som har ejet minen, men til gengæld har den skabt en hel del arbejdspladser i det Sydgrønlandske område.

LNS Greenland A/S (LNSG) har været aktivt beskæftiget med forskellige opgaver under stort set hele produktionsperioden, hvor LNSG i begyndelsen beskæftigede omkring 15 - 20 medarbejdere året rundt. LNSG har lavet stort set alle infrastrukturarbejder inklusive veje, kontorer, indkvartering, laboratorium, sprængstofdepot m.v., ligesom LNSG har stået for transport af guldmalmen fra minen og ned til havnen ad en 12 km lang grusvej. LNSG har endvidere i en del af perioden stået for catering og rengøring samt løbende vedligeholdelse af maskiner og bygninger m.v.

I 2013 faldt guldprisen imidlertid til et niveau, som gjorde at minen ikke længere var rentabel og ejeren besluttede derfor at stoppe produktionen og lukke minen ned.

I efteråret 2013 fik LNSG kontrakten med at rydde op og lukke minen og herunder at fjerne alle bygninger, maskiner, værksteder, skrot m.v. og dette arbejde blev allerede påbegyndt et par måneder før årsskiftet 2013 / 14 og pågår stadig. Nu hvor sommeren så småt er begyndt og sneen smeltet pågår de sidste oprydningsarbejder som forventes at være afsluttet indenfor den næste måneds tid..

Som en del af aftalen med mineselskabet erhvervede LNSG en stor pram som blev brugt som havnekaj, hvor både fragtskibe og malmskibe lagde til. Prammen er ca. 30 meter bred og 90 meter lang. LNSG fik endvidere ejendomsretten over alt det udstyr og skrot, som mineselskabet efterlod, da de rejste.

På den lille fotoserie vises hvordan maskiner og skrot pakkes og læsses på den store pram, som vil blive bugseret til Danmark med en slæbebåd engang i løbet af juli måned, hvor det forventes at storisen er forsvundet fra området.

Fotoet med de blå tanke viser hvordan de klargøres og demonteres således at de også kan komme med prammen til Danmark, hvor LNSG har lavet en aftale med et selskab i Esbjerg, som er LNSG behjælpelig med at afsætte prammen og dens last til bedst mulig pris. Slæbebåd og pram ankom til Esbjerg i begyndelsen af indeværende uge.

Mange hilsener LNS Greenland A/S