Indsigt: Potentialer og barrierer i arktis for Rigsfællesskabets maritime erhverv

Potentialer og barrierer i arktis for Rigsfællesskabets maritime erhverv

Analysen giver et overblik over de arktiske muligheder set fra Rigsfællesskabet og bidrager derved til at give maritime virksomheder muligheden for en mere vidensbaseret tilgang til forretningsmulighederne i Arktis.

Mandag d. 8. december 2014
Søfartsstyrelsen
Emnekreds: Arktis, Rigsfællesskabet, Selvstyre.


(an)

Arktis forventes i fremtiden at få større betydning for de maritime erhverv. Rigsfællesskabet har en markant rolle i denne udvikling – både i kraft af Danmarks position som stor maritim nation og i kraft af Grønlands geografiske placering i Arktis og potentialer hvad mineral, olie- og gasudvinding angår.

I 2011 udgav Rigsfællesskabet en fælles strategi for Arktis, der peger på de muligheder, der ligger i Arktis for fremtiden, der kan komme såvel Danmark, Grønland og Færøerne til gavn. Strategien anviser, hvordan Rigsfællesskabet i fremtiden vil sikre udnyttelse af de fremtidige potentialer. I tilknytning hertil blev de maritime aktiviteter i Arktis fremhævet i regeringens ”Vækstplan for Det Blå Danmark” fra 2012, som et område med vækstpotentiale.

Men konkurrencen i Arktis er skarp. På det maritime område står også de andre arktiske stater med store ambitioner og stærke kompetencer. For at Rigsfællesskabet kan få mest muligt ud af potentialerne er der behov for, at man er på forkant med udviklingen og ofrer Arktis opmærksomhed. Det gælder både opmærksomhed fra det offentlige og fra det private erhvervsliv.

For at afdække vækstpotentialet har NIRAS for Søfartsstyrelsen og med finansiering fra Den Danske Maritime Fond foretaget en analyse af de erhvervsmæssige potentialer og barrierer i Arktis for Rigsfælleskabets maritime erhverv.

Analysen giver et overblik over de arktiske muligheder set fra Rigsfællesskabet og bidrager derved til at give maritime virksomheder muligheden for en mere vidensbaseret tilgang til forretningsmulighederne i Arktis.

Der er i analysen sat fokus på de maritime aktiviteter i Arktis relateret til minedrift, offshore olie- og gasaktiviteter, krydstogtturisme og de arktiske passager og på hvordan man både fra offentlig og privat side kan stille Rigsfællesskabets maritime virksomheder med de bedst mulige forudsætninger for at få del i den fremtidige vækst i Arktis.
Læs rapporten her

Potentialer og barrierer i arktis for Rigsfællesskabets maritime erhverv