Indsigt: Nekrolog over Christian Berthelsen

Nekrolog over Christian Berthelsen

Multitalent og ildsjæl, tidligere lærer, skoledirektør, forfatter og æresdoktor i Ilisimatusarfik, Christian Berthelsen er død 98 år gammel efter et langt og meget virksomt liv

Tirsdag d. 28. april 2015
Nivi Olsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Nekrolog.

Multitalent og ildsjæl, tidligere lærer, skoledirektør, forfatter og æresdoktor i Ilisimatusarfik, Christian Berthelsen er død 98 år gammel efter et langt og meget virksomt liv.

Christiaannguaq blev født i Nuuk 7. oktober 1916. Han påbegyndte sin skolegang i Kangeq og afsluttede børneskolen i Qoornoq. Han var på efterskole i Qaqortoq og tog uddannelsen til ”ajoqi” (kateket) i 1936 fra Ilinniarfissuaq. Han valgte derefter at tage en dansk læreruddannelse oveni fra Jonstrup i 1941 efterfulgt af supplerende uddannelser på Lærerhøjskolen og den Internationale Højskole i Helsingør fra 1941 til 1945.

Han rejste hjem til Grønland efter krigen og har i sit aktive arbejdsliv i Grønland bl.a. været lærer og efterskolelærer, efterskoleforstander, skolekonsulent, skoleinspektør, oplysningskonsulent og skoledirektør for Grønland i perioden 1960–72, hvor han havde stor indflydelse på udviklingen af grønlandske børn og unges skole- og uddannelsesmuligheder her i landet og i Danmark. Efter sin pensionering flyttede Christiaannguaq til Danmark, hvor han underviste danskere og grønlændere i grønlandsk ved forskellige kurser og seminarier. Fra 1977 – 1986 var han ansat som ekstern lektor i Institut for eskimologi ved Københavns Universitet.

Udover sine ansættelser havde han en lang række tillidshverv, hvor han bl.a. har været domsmand ved Grønlands landsret, medlem af radiostyrelsen, bestyrelsen for Knud Rasmussens Højskole, uddannelsesrådet og formand for Det grønlandske forlag og det grønlandske sprog- og retskrivningsudvalg, Det grønlandske selskab samt for Stednavneudvalget. Endvidere var han medlem af oversættelsesudvalget i forbindelse med oversættelsen af Bibelen.

Christiaannguaqs forfatterskab omfatter bl.a. barndomserindringsbogen Taimane-Dengang (1970), Grønlandsk samfundslære (1973), Oqaluttualiaativut taalliaativullu (en litteraturhistoriebog fra 1976), værket Grønlandsk Litteratur (som er en kommenteret antologi fra 1983) samt Kalaallit atuakkiaat, der behandler grønlandsk litteratur indtil 1900 (1994).

Christian Berthelsen har modtaget flere hædersbevisninger, bl.a. Ridder af Dannebrog i 1965, Ridder af Dannebrog af 1. klasse i 1977, Det grønlandske selskabs Rink-medalje 1985, Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje "Nersornaat" i sølv 1990 og i guld 2002 og den grønlandske forfatterforenings ærespris i 2009.

I efteråret 2014 modtog Christian Berthelsen en æresdoktorgrad i Ilisimatusarfik. Under Ilisimatusarfiks beskrivelse af æresdoktoren, nævnes bl.a. følgende: ”Hans umådelige flid og umådeligt skarpe sans for sprog og skønlitteratur har gjort, at han har skabt resultater, som er dybt akademiske, og han har langt hen ad vejen gjort det ved sin skrivemaskine og gennemslagskopier, senere ved enkle computerprogrammer. En stor rollemodel for os alle ved sin akademiske indsats.”

Vort land har mistet en sand og hengiven søn, som jeg beundrer og har stor respekt for. En ener, der med sit store engagement, samfundssind og viden har været med til at bære vort samfund og kultur ind i det nye årtusinde.

Mine tanker går til hans nærmeste familie. Ære være Christiaannguaqs minde.