Indsigt: Hverken arbejde- eller indhandlingsmuligheder i Østgrønland

Hverken arbejde- eller indhandlingsmuligheder i Østgrønland

Det er besværligt og træls at skulle opretholde livets vilkår med de skyhøje priser der er på de fornødne dagligdagsvarer, hvorfor det helt klart er de mindrebemidlede det går hårdest udover.

Lørdag d. 1. august 2015
LauraTáunâjik, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Bygder, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Levevilkår, Politik.


Sermiligaaq august 1997 (an)

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget skal jeg hermed fremlægge følgende spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål:
  1. Der er ikke foretaget optællinger af isbjørne og narhvaler i Tasiilaq og Illoqqortoormiut, hvorfor fangere, der genansøger om fangsttilladelse får afslag. Hvornår vil der blive foretage en optælling og hvornår vil genansøgningerne blive godkendt?
  2. Hvilke indtjeningsmuligheder, som man kan leve af, har man da tænkt sig skal etableres i Østgrønland idet der hverken er arbejde at få eller indhandlingsmuligheder?
  3. Hvordan forestiller man sig, at fangernes og fiskernes erhvervsgrundlag skal forbedres?


(Medlem af Landstinget Laura Táunâjik, Siumut)

Begrundelse:
Fangerne i Tasiilaq og de omgivende bygder har ellers påny søgt om, at få tilladelse til, at fange flere isbjørne og narhvaler, men har fået afslag igen. For de fangere, der ikke har andre erhverv at leve af, er det derfor ønskeligt, at der bakkes op om deres problemer og, at der hurtigst muligt bliver gjort noget.

Der er ingen indhandlingsmuligheder i hele Østgrønland og der sættes konstant grænser for antallet af fangstdyr, samtidig med, at der ikke forefindes andre alternative erhvervsmuligheder.

På denne baggrund, er det ikke svært at se hvor hårdt livet er i Østgrønland lige nu; det er besværligt og træls at skulle opretholde livets vilkår med de skyhøje priser der er på de fornødne dagligdagsvarer, hvorfor det helt klart er de mindrebemidlede det går hårdest udover.

De fangere og fiskere der således har fået afslag på deres genansøgninger om flere fangstdyr, bør få en chance for, at kunne blive revurderet.