Indsigt: Lad der handles i forhold til unge arbejdsløse

Lad der handles i forhold til unge arbejdsløse

I dagens Grønland er der for mange offentlige stillinger som varetages af tilkaldt arbejdskraft, og vi er vidende om, at der er for mange veluddannede fastboende som har svært ved at finde et arbejde, og derfor må søge arbejde i andre lande.

Mandag d. 7. marts 2016
Aanguaq J Hansen, formand for Inuit Ataqatigiit i Aasiaat
Emnekreds: Danskere i Grønland, Grønlændere i Danmark, Uddannelse.

Ud af 4.031 arbejdsløse i dag er de 36% unge mellem 16 og 29 år, og der er således 1.500 unge arbejdsløse. Derudover fortalte en af oplægsholderne på Erhvervs- og arbejdsmarkedsrådets møde I Aasiaat fornylig, at en fælles undersøgelse med Københavns Universitet viste, at ca. 1.200 unge ikke var registrerede nogen steder, hverken på skoler, uddannelsessteder, som arbejdsløse, hvor de bor og hvilket erhverv de har eller i de sociale system. Sandsynligvis bliver nogle af disse stadig forsørget af deres forældre eller anden familie. Og sandsynligt er det også at nogle af dem for at kunne leve må begå kriminalitet og har problemer med et hashmisbrug mm.

Alle disse oplysninger er meget chokerende og appellerer til handling. Ved Inuit Ataqatigiits årsmøde I Aasiaat kræver vi, at landspolitikerne må handle. Vi må handle på at så mange unge er registrerede som arbejdsløse og at op mod lige så mange går omkring uden at vi ved hvad de laver. Vi kan ikke blot se til, at så mange af vore ressourcer ikke laver noget. Vi må handle på, at man lige fra børneinstitutionerne må have en sammenhængende plan som i sidste ende skal munde ud i, at de har styrken til at forsørge sig selv.

I dagens Grønland er der for mange offentlige stillinger som varetages af tilkaldt arbejdskraft, og vi er vidende om, at der er for mange veluddannede fastboende som har svært ved at finde et arbejde, og derfor må søge arbejde i andre lande. Man må byde disse veluddannede grønlændere mere velkommen, og ikke lade dem komme om bag i køen ift. bolig og andet.

Vi må stille krav om, at de private erhvervsdrivende må begrænse deres brug af udefrakommende arbejdskraft og give plads til disse unge arbejdsløse. Alle arbejdspladser må se det som deres opgave at være med til at oplære de unge. Vi må højne de unges muligheder for selvforsørgelse og dermed få dem til at føle, at de bidrage til samfundet.