Periode: September 2017

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Udenrigspolitisk redegørelse 2017

Landsstyret
Suka K Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 25. september 2017

For at sikre Grønlands interesser bedst muligt har landsstyret den 19. oktober 2016 godkendt nedsættelse af en ad-hoc tværdepartemental arbejdsgruppe internt i Selvstyret som arbejder på at afklare Grønlands konkrete interesser i forhold til Brexit.
Tilknyttede tekster:

Vi når længst i fællesskab

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 22. september 2017

Vi har en travl periode foran os. Vigtige punkter såsom forslag til en ny handicaplov, forslag til en ny alkohollov og ikke mindst et finanslovsforslag vil være på dagsordenen. Landsstyret håber, at Landstinget vil tage vel imod vores forslag og redegørelser og jeg ser frem til et godt samarbejde med partigrupperne om de vigtige forhandlinger og beslutninger, der står foran os.

Jeg melder mig hermed ud af Demokraatit fra og med dags dato

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 19. september 2017

En sådan beslutning er ikke nem og det er også med et tungt hjerte at jeg nu siger farvel til mange gode stunder i partiet. Jeg vil sige en stor tak til dem der kæmpede sammen med mig imod korruption og nepotisme, og for bæredygtighed, frihed og transparens.

Grønlands økonomi 2017

Økonomisk Råd
Tirsdag d. 19. september 2017

Den gunstige økonomiske udvikling må tilskrives særlige forhold, og er ikke et tegn på, at de underliggende strukturelle problemer er løst, eller udvikling af nye erhvervsmuligheder. Der er igen minedrift i landet med rubinminen i Qeqertarsuatsiat, hvilket er positivt, men det har ikke et omfang til afgørende at ændre den økonomiske situation. Turismen holder sig på et konstant niveau.
Tilknyttede tekster:

Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/S

Økonomisk Råd
Mandag d. 18. september 2017

Overskud i forsyningsselskaber som fx Tele Greenland er ikke samfundsmæssigt ”frie” midler. Et overskud kunne anvendes på andre områder, fx til takstnedsættelser, som ville gavne både forbrugere og erhvervsliv.
Tilknyttede tekster:

Grønlands økonomi 2017 - Sammenfatning

Økonomisk Råd
Mandag d. 18. september 2017

Den gunstige økonomiske udvikling må tilskrives særlige forhold, og er ikke et tegn på, at de underliggende strukturelle problemer er løst, eller udvikling af nye erhvervsmuligheder.
Tilknyttede tekster:

Kontante udgifter til aktieselskaber

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Søndag d. 17. september 2017

Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut. Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.
Tilknyttede tekster:

Ordførerindlæg ved 1. behandling af forslag til finanslov 2018

Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 8. september 2017

Alle tre områder er politikområder, som Danmark varetager på vegne af Grønland. I efteråret 2017 vil en del af disse forbedringer ske ved nye indsatser under det kommende forsvarsforlig og kriminalforsorgsforlig. Forlig, som vi dog ikke er inviteret med til.