Periode: November 2017

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Grønland må radikalt ændre kurs i folkeskolen

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Mandag d. 13. november 2017

I den senere tid har der samstemmende fra mange kredse lydt den klagesang, at den grønlandske folkeskole har fejlet, er kørt helt af sporet, er uden struktur og strategi, synker stadig dybere i negativ elevadfærd, manglende motivation og engagement og meget mere. Den nyligt udkomne evalueringsrapport om folkeskolereformen fra Eva viser, at det står rigtig grelt til på mange fronter inden for folkeskolens verden.

Atuarfitsialak – Den gode skole

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Tirsdag d. 7. november 2017

Denne måde at tænke på afspejler sig også i skolereformen Atuarfitsialak, for her bliver den kulturelle basering dels tolket som majoritetens kultur og dels som havende forrang over for faglig kunnen. Studerer man reformens læreplaner nærmere, er det slående i hvilket omfang de er præget af manglende faglig indsigt og pædagogisk forståelse.