Periode: Marts 2018

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Hvem skal have (reje)kvoterne

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 22. marts 2018

Vi synes det er rimeligt at diskutere, hvor længe man skal have lov til at eje en given kvote. En kvote kan sammenlignes med en koncession, som vi f.eks. kender det som en brugsret til ørredelve til turisme og trofæjagt. De koncessioner eller brugsrettigheder gælder typisk i 20-30 år med mulighed for forlængelse

Valg. Om etnonationalisme og dumhed

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Fredag d. 9. marts 2018

Der er udskrevet nyvalg til landstinget. Man kan spørge sig selv, om det mon bliver et såkaldt skæbnevalg, for der er ingen tvivl om, at for en række partier vil spørgsmålet om selvstændighed, løsrivelse fra rigsfællesskabet, stå centralt i den politiske skrækpropaganda om den etniske offerrolle, de rene og ægte af blodet må udholde som følge af dansk undertrykkelse, disrespekt, nedværdigelse, misbrug og forhånelse, som er sådanne partiers næring og livsnerve

Hvad skal der samarbejdes om

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 9. marts 2018

Det er ikke nok med et ønske om bredt samarbejde. Det har Grønland haft i flere år, men desværre om ligegyldige ting som Thule Air Base, den ubehøvlede holdning til Danmark og den ødelæggende besættelse af tanken om et snarligt selvstændigt Grønland

Samarbejdspartiets vision for Grønland

Samarbejdspartiet
Onsdag d. 7. marts 2018

Vi vil arbejde for en selvbærende økonomi baseret på frihed, viden, et solidt erhvervsliv og en plads i det globale samfund. Samarbejdspartiet vil arbejde for retfærdighed og livskvalitet, bygget på brede politiske forlig og respekt for demokratiet