Indsigt: Digitalt maritimt arkiv

Digitalt maritimt arkiv

Jeg har derfor i årevis – dog desværre uden held - forsøgt at gøre "Det blå Danmark" opmærksom på, at der faktisk ikke findes et egentligt Digitalt Maritimt Arkiv, der bevarer og formidler digitaliserede arkivalier fra den danske handelsflåde uanset hvor de sejlede - et maritimt arkiv hvori der også kan opbevares/formidles sømandens beretninger/erindringsbøger/fotos og evt. gamle smalfilm/videofilm fra en svunden tid i den danske handelsflåde inden det bliver for sent, og materialet går tabt ved sømandens dødsfald

Søndag d. 16. september 2018
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Bøger.


Thala Dan

Jeg har nu afsluttet mit private "maritime arktiske projekt" om den danske handelsflådes storhedstid i polarfarten i såvel Arktis som Antarktis.

Følgende fire bøger beskriver tilsammen hele den epoke
 • Eventyret i Antarktis
  forfattet af Povl Kjeld Hansen, Vilhelm M. Pedersen, Georg Røn

  Is-Peder
  forfattet af Vilhelm M. Pedersen (bearbejdet af Bjarne Rasmussen)

  Dansk polarfart 1915 - 2015
  forfattet af Bjarne Rasmussen

  Styrmanden fra Strynø
  forfattet af Bjarne Rasmussen

Alle fire bøger kan lånes/downloades som ebøger ganske gratis via en PC med internetforbindelse på følgende vis:

Bøgerne Dansk polarfart 1915 – 2015 og Styrmanden fra Strynø kan downloades som ebøger fra såvel Kamikposten.dk som fra Slægtsforskernes Bibliotek, hvor de er bevaret som ebøger.

Bøgerne Eventyret i Antarktis og Is-Peder – samt også de to tidligere nævnte - kan lånes/downloades som ebøger via Slægtsforskernes Bibliotek på internettet idet denne lokation indtil videre er den eneste lokation hvorfra alle fire nævnte ebøger kan lånes/downloades.

På denne vis er historien om danske handelsflådes storhedstid i polarfarten i såvel Arktis som Antarktis bevaret og formidlet for eftertiden...

PS:
Der findes meget mere materiale om den danske handelsflådes besejling og shipping aktiviteter i polarområderne; men kun særdeles lidt er digitaliseret og lagt på internettet.

Jeg har derfor i årevis – dog desværre uden held - forsøgt at gøre "Det blå Danmark" opmærksom på, at der faktisk ikke findes et egentligt Digitalt Maritimt Arkiv, der bevarer og formidler digitaliserede arkivalier fra den danske handelsflåde uanset hvor de sejlede - et maritimt arkiv hvori der også kan opbevares/formidles sømandens beretninger/erindringsbøger/fotos og evt. gamle smalfilm/videofilm fra en svunden tid i den danske handelsflåde inden det bliver for sent, og materialet går tabt ved sømandens dødsfald..

Det er dog stadig min store personlige drøm at etablere et sådant selvstændigt og landsdækkende "Digitalt Maritimt Arkiv" under vingerne af Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver/ thi de vil meget gerne have et sådant arkiv "op at køre".

Mon ”Det blå Danmark” vil hjælpe det i gang sammen med mig inden det bliver for sent..?