Indsigt: Økonomisk Råd: Offentliggørelse af forårsrapport

Økonomisk Råd: Offentliggørelse af forårsrapport

Der er et stort behov for at få udarbejdet en ny langsigtet plan, så snart der er overblik over de umiddelbare konsekvenser af coronakrisen. Krisen har øget økonomiens sårbarhed, og derfor er initiativer nødvendige. Situationen forværres yderligere af, at strategien med at udvikle en flerstrenget økonomi via turisme og råstoffer sættes tilbage pga. coronakrisen

Lørdag d. 30. maj 2020
Økonomisk Råd
Emnekreds: Politik, Økonomi.


Vendingen i den økonomiske udvikling påvirker Landskassen. Før coronakrisen blev det for 2020 forventet et mindre overskud, og samlet balance over perioden 2020-2023. Der må nu forventes et underskud i 2020 og efterfølgende år, afhængig af dybden i coronakrisen. Fremadrettet vil der være et behov for at genoprette Landskassens økonomi – det vil kræve, at der i en årrække sikres et overskud både for at afvikle gæld og oparbejde stødpuder som beredskab til eventuelle fremtidige kriser.

Der er et stort behov for at få udarbejdet en ny langsigtet plan, så snart der er overblik over de umiddelbare konsekvenser af coronakrisen. Krisen har øget økonomiens sårbarhed, og derfor er initiativer nødvendige. Situationen forværres yderligere af, at strategien med at udvikle en flerstrenget økonomi via turisme og råstoffer sættes tilbage pga. coronakrisen
Coronakrisen betyder en markant ændring i den økonomiske udvikling. Efter nogle gode år med fremgang og stigende beskæftigelse vil der komme et aktivitetsfald i 2020 på 1,5 pct. Hvis der ikke sker tilbageslag i form af nye smittebølger, kan genopretningen ske gradvist i 2021, men produktionen vil ved udgangen af 2021 være en del lavere end forventet før coronakrisen.

Fiskeriet er det største eksporterhverv, og den største risiko her er et fald i priserne som følge af den globale økonomiske krise, mens mængderne er bestemt af andre forhold. Særligt turisterhvervet er hårdt ramt for hele 2020 sæsonen.

Da coronakrisen brød ud blev der introduceret hjælpepakker for virksomheder og lønmodtager. De var helt nødvendige i den helt ekstraordinære situation, der opstod som følge af coronakrisen. Det er vigtigt at afbøde de økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder. Det er problematisk over længere tid at give virksomheder støtte til dækning af faste udgifter og støtte ved hjemsendelse af medarbejdere. Derfor bør ordningerne udfases hurtigst muligt. Derimod er der et behov for særlige længerevarende tiltag for turismesektoren grundet de særlige vilkår i denne branche og for at modvirke, at erhvervet kastes ud i en langvarig krise.

Vendingen i den økonomiske udvikling påvirker Landskassen. Før coronakrisen blev det for 2020 forventet et mindre overskud, og samlet balance over perioden 2020-2023. Der må nu forventes et underskud i 2020 og efterfølgende år, afhængig af dybden i coronakrisen. Fremadrettet vil der være et behov for at genoprette Landskassens økonomi – det vil kræve, at der i en årrække sikres et overskud både for at afvikle gæld og oparbejde stødpuder som beredskab til eventuelle fremtidige kriser.

Der er et stort behov for at få udarbejdet en ny langsigtet plan, så snart der er overblik over de umiddelbare konsekvenser af coronakrisen. Krisen har øget økonomiens sårbarhed, og derfor er initiativer nødvendige. Situationen forværres yderligere af, at strategien med at udvikle en flerstrenget økonomi via turisme og råstoffer sættes tilbage pga. coronakrisen.