Indsigt: Periode: August 2020

Periode: August 2020


Grønland moderniseres

Ugens Nyheder, Folkebladet for Kristendom og Nyhed
Mandag d. 31. august 2020

De nye Folk i Grønlands Styrelse har Fart paa for at hjælpe Grønland fremad. Der skal bygges deroppe til Sommer - og bygges meget. Det Sted, man har udvalgt til en Slags Erhvervscentrum, er Narsak ved Grønlands Sydspids

Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland

Selvstyret
Socialministeriet
Lørdag d. 22. august 2020

Hvert eneste overgreb på et barn er ét for meget Vi ser, at der sker en positiv udvikling i disse år: Der er blevet meget større åbenhed om problemerne Flere får mod til at stå frem med deres historie Tabuer brydes Og selv i meget små samfund ser vi, at flere tør sætte grænser bl a i form af flere anmeldelser. Der er både en vilje og en bevidsthed om, at nu skal der gøres noget ved det Det er denne vilje, vi hermed rækker en hånd ud til
Tilknyttede tekster:

Rigsdagsdelegationens Rejse til Grønland

Illustreret Tidende
Fredag d. 21. august 2020

Blandt de danske »Grønlændere«, det vil sige den Kreds her i Landet, som paa en eller anden Maade er kommen ind i Arbejdet for vort fjærne, skønne Koloniland, vil det blive hilst med udelt Tilfredsstillelse, at Rigsdagen har bestemt sig til at sende en Delegation op til Grønland for ved Selvsyn at danne sig en Mening om Forholdene der

Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund underskriver hensigtserklæring mellem Kangerlussuaq og Sisimiut

Jonas Jensen, Generalsekretær for Grønlands Idrætsforbund
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Fredag d. 14. august 2020

Det gav så god mening at tage denne dialog på en vandretur som denne, hvor vi på egen krop mærkede den effekt fysisk aktivitet og naturen har på os; den ro, glæde og energi, det giver at være aktiv i naturen. Det var en fysisk udfordrende tur, der gav os nogle unikke oplevelser sammen

Besvarelse af § 37 spørgsmål 2020-118 om lufthavne

Karl Frederik Danielsen, Medlem af landsstyet for Boliger og Infrastruktur
Torsdag d. 13. august 2020

Kompleksiteten af de økonomiske konsekvenser af en sådan handling, og eventuel negativ påvirkning af Grønlands Selvstyres troværdighed i andre sammenhænge, vil påkræve en omfattende analyse, som vurderes at falde uden for rammerne af § 37 i forretningsordenen for Inatsisartut. Naalakkersuisut kan således ikke svare på spørgsmålet, om end det kan siges med vished, at en annullering af kontrakterne vil medføre meget betydelige økonomiske tab for selskabet

Affaldshåndtering i bygderne

Regine N Bidstrup, Medlem af Avannaata Kommuneas kommunalbestyrelse samt Bygdebestyrelsen
Fredag d. 7. august 2020

I de senere år har der været mangel på arbejdskraft i sommerperioderne, hvorfor man importerer arbejdskraft. Sådan har man løst beskæftigelsen i Upernavik distrikt. Affaldsmængderne kan ikke håndteres af 1 person. Heldigvis får vi hjælp udefra i de varme sommermåneder. De store affaldsmængder der findes i bygderne, bliver nedbragt i begrænset omfang. Man fjerne ikke hele mængden, idet vi taler om store mængder. Jeg håber at arbejdet vil køre smertefrit, nu hvor man sætter 2 personer til opgaven