Krise uden alternativ

Ønsket om at skrive denne bog opstod, da det i sommeren 1969 blev mig klart, at jeg ikke kunne fortsætte mit arbejde i Grønland ud over den 2-års periode, som jeg kontraktligt var forpligtet til. Det grønlandske samfund, hvis problemer og vanskeligheder gennem en halv snes år havde optaget mig stærkt, ville snart glide i baggrunden for mig. Inden da måtte jeg forsøge at samle mine erfaringer og overvejelser til en helhed

Tirsdag d. 1. december 2020
Niels Højlund
Emnekreds: Foder til læseheste, Grønlands historie, Rigsfællesskab og selvstyre.

En analyse af dansk grønlandsdebat
Dette er ikke en »grønlandsbog«, det er snarere en bog om danskerne, en bog om vore forsøg på at finde en holdning til grønlandsopgaven. Hvad har vi villet, hvilke motiver har vi haft, hvad har vi ment burde komme ud af det hele, og hvornår har vi forestillet os, at opgaven var løst? Det er heller ikke en kritisk bog, hvis man derved forstår et arbejde, hvis udgangspunkt er forargelse og harme og hvis sigte er ønsket om at fremkalde forandringer. Det er et forsøg på at skrive et stykke historie, til selvbesindelse og overvejelse, nu hvor den store opbygningsperiode er forbi, og hvor mange både fra dansk og grønlandsk side spørger, hvilken kurs der skal vælges fremover.
Indholdsoversigt
Krise uden alternativ - Forord
I Klassikere og modernister
II Et nationalt anliggende
III Mellemspil
IV G-60
V Grønland, vort eget u-land
VI Et mere grønlandsk Grønland
VII Krise uden alternativ
Noter

Om bogen Krise uden alternativ