Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

I 1998 udkom Tine Brylds bog I den bedste mening om 22 grønlandske børn, der i 1951 blev sendt til Danmark. Hovedparten af børnene vendte efter knap halvandet år tilbage til Grønland og blev anbragt på det ny-opførte børnehjem i Godthåb, mens seks af børnene blev i Danmark og blev adopteret af danske familier. Bogen beretter om børnenes oplevelser, og hvordan deres liv senere formede sig

Onsdag d. 13. januar 2021
Daniel Thorleifsen, Historiker. Grønlands Landsmuseum
Einar Lund Jensen, Cand. mag., projektkoordinator
Sniff Andersen Nexø, Projektleder og forsker
Emnekreds: Foder til læseheste, Forskning, Grønlands historie, Socialt ansvar.


Brylds bog skabte opmærksomhed om en begivenhed fra den dansk-grønlandske historie, der var så godt som ukendt i offentligheden, og som blev kontroversiel. Det gav i de følgende år anledning til diskussioner på politisk niveau af sagens indhold og konsekvenser og skabte megen omtale specielt i de danske og grønlandske medier, men sagen blev også genstand for interesse i internationale medier.

Indhold
1. Indledning
2. Forsøgets historiske kontekst
3. Forsøget tager form – Beslutningsprocessen
4. Udvælgelsen af børnene og organiseringen af deres rejse
5. Børnenes ophold i Danmark
6. Adoptionerne
7. Opvæksten på børnehjemmet i Godthåb
8. Forsøgets konsekvenser for børnenes livsløb
9. Forsøgets betydning for børnene
Konklusion
Kilder og litteratur

Læs også: Historisk udredning