Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Mandag d. 18. januar 2021
Jens Heinrich, Ph.d. historiker
Linda Nielsen, Dr. jur., professor
Sniff Andersen Nexø, Projektleder og forsker
Emnekreds: Foder til læseheste, Forskning, Grønlands historie.

Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011

Indhold
1. Indledning
2. Sammenfatning
3. Sammenligning af reglerne i Grønland og Danmark
4. Grønlandsk-danske relationer
5. Baggrunden for de grønlandske regler
6. De berørtes oplevelser
7. Konklusion
8. Kilder og litteratur

Bilag til udredningen:
Bilag 1 Uddrag af den danske børnelov fra 1937
Bilag 2 Uddrag af den danske børnelov fra 1960
Bilag 3 Uddrag af det grønlandske regulativ fra 1914
Bilag 4 Uddrag af det grønlandske regulativ fra 1929
Bilag 5 Uddrag af den grønlandske børnelov fra 1962
Kan læses her:
.. i den originale PDF-fil: Historisk udredning