IMAK og NPK er enige i MIOs udmelding om at der skal større fokus på børns vilkår

Der bliver lavet et kæmpe arbejde i de grønlandske daginstitutioner og i den grønlandske folkeskole" siger formændene for lærernes fagforening IMAK Birthe Therkildsen og for pædagogernes fagforening NPKs formand Arnaq Brønlund i en kommentar til præsentationen af rapporten om" dagtilbud i Grønland" som MIO netop har fremlagt

Mandag d. 22. marts 2021
Arnaq Brønlund, Formand for Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat
Birthe Møller Therkildsen, Formand for Imaq
Emnekreds: Børns vilkår.

"Der bliver lavet et kæmpe arbejde i de grønlandske daginstitutioner og i den grønlandske folkeskole" siger formændene for lærernes fagforening IMAK Birthe Therkildsen og for pædagogernes fagforening NPKs formand Arnaq Brønlund i en kommentar til præsentationen af rapporten om" dagtilbud i Grønland" som MIO netop har fremlagt.

Pædagogerne og lærerne har hver deres betydning og grundopgaver, hvor de med deres særlige uddannelse, faglighed, metodik og værdigrundlag medvirker til at kvalificere børns opvækst.

"Der halter med resurser til arbejdet i daginstitutionerne og skolerne. Det er politikerne, der sætter de økonomiske rammer og her skal der virkelig sættes ind, hvis man ønsker at højne standarden" fortsætter formændene for NPK og IMAK.

Kvaliteten i daginstitutionerne og i skolerne kan blive løftet, hvis de nødvendige resurser afsættes til begge områder. NPKs formand påpeger at: "Hverdagen for mange af pædagogerne i daginstitutioner er, at der kun er en pædagog i en stue med 20 børn, hvor stressniveauet allerede tidlig morgen er på sit højeste. Det kan ingen leve med i længden, derfor søger pædagogerne væk fra daginstitutionsområdet, til områder hvor presset ikke er så højt." Understreger NPKs formand Arnaq Brønlund.

På grund af manglende pædagoger har de få ansatte pædagoger svært ved at give børnene færdigheder og udvikling i deres dagligdag, i stedet .fef sættes pædagogen udelukkende til at føre tilsyn med børnene og har derved ingen mulighed for at præge deres udvikling.

IMAKs formand Birthe Møller Therkild sen oplever det samme problem ved mangel på lærere i folkeskolen, · det har store konsekvenser for elevernes læring: "En lærer kan fx undervise 26 elever alene, hvor fx 6 elever i klassen kan have et særligt behov og som på baggrund af dette skal have en undervisning på et andet niveau eller anden form for undervisning. Det problem findes især i de større byer, hvor folk flytter til eller er på uddannelse, siger formanden og fortsætter: "Læreren underviser alt for mange elever, med meget forskellige behov, hvilket kan give et meget højt stressniveau hos lærerne og elever som er sårbare. I byerne er der behov for 2 lærer ordning som bør gøres obligatorisk i hele folkeskolen, der kan 2 lærere samarbejde omkring eleverne."

Folkeskolelærerne bruger alt for meget tid på, at få eleverne til at falde til ro samt bruge tid på, at begå sig socialt i undervisningstimerne. I stedet for at bruge tid på deres primære opgave som er, at undervise eleverne og give dem den læring de har behov for, så de senere kan klare samfundets krav og få en uddannelse.

Der skal afsættes den nødvendige tid, resurser og rammer til, at de involverede lærere og pædagoger sammen kan planlægge, gennemføre og evaluere deres arbejde.

Pædagoger og lærere skal ikke overtage hinandens jobfunktioner, men samarbejde indbyrdes og koordinere deres indsats for at skabe bedst mulige vilkår for børnenes samlede udvikling.

Der er pædagog og lærermangel i hele Grønland. Årsagerne er bl.a. det lave lønforhold, og især arbejdsmiljøet spiller en stor rolle og en god ledelse betyder alt for fastholdelsen af lærere og pædagoger på skolerne og daginstitutionerne.

MIO påpeger, at børns vilkår burde have en betydelig større plads i udviklingen af landet. Der er vi helt enige. Stor pædagogmangel påvirker børnenes udvikling og tilegnelse af færdigheder. Det samme gælder i folkeskolen hvor alt for mange afgangselever kommer ud af folkeskolen med for ringe afgangsresultater.

Vi vil ikke sige at pædagog og lærerfaget er bedre end det andet, begge fag er lige vigtige. Og da børnene er "Grønlands fremtid" er det på tide, at politikkerne er meget mere målrettede og har fokus på, at bruge de rette resurser og rammer for at løfte standarden betydeligt. Der skal mere fokus på arbejdsmiljøet og lederne skal have de rette værktøjer til at lede en skole og en daginstitution.

IMAK og NPK støtter op om MIOs pressemeddelelse om børns vilkår burde have en betydelig større plads i udviklingen af landet. Lærerne mærker det tydeligt i folkeskolen, hvis børnene fra daginstitutionerne har fået ordentlig indlæring, at det er dem der klarer sig bedst når de starter i folkeskolen. På sigt har gode daginstitutioner med de rette resurser en stor betydning for børnenes udvikling og tilegnelse af færdigheder i hele skoleforløbet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse:

Formand Formand ~ Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat Birthe Møller Therkildsen Arnaq Brønlund Mobil tlf.: 54 33 39 -Tlf. arbejde: 32 25 50 Mobil tlf.: 55 69 04 - Tlf. arbejde: 32 24 71