Indsigt: Periode: Maj 2021

Periode: Maj 2021


Kangerlussuaq vinder Pisutta By-dyst 2021

Ella Grødem, kommuniktionschef
Grønlands Idrætsforbund
Mandag d. 31. maj 2021

Kangerlussuaq løb med æren som vinder af PISUTTA by-dysten 2021, der er arrangeret af Grønlands Idrætsforbund. Dysten havde stor tilslutning; 15 byer og bygder deltog og der blev sammenlagt på tværs af landet gået og løbet 15.214km, svarende til distancen fra Grønland til Australien

Grønlands økonomi Forår 2021

Økonomisk Råd
Onsdag d. 26. maj 2021

Selvstyret har en betydelig og stigende risikoeksponering via selvstyreejede selskaber, som skal medtages i vurderingen af frihedsgraderne i den økonomiske politik. En negativ økonomisk udvikling i et eller flere af disse selskaber kan få store konsekvenser for landskassen. Aktiviteter varetaget af helt eller delvist selvstyreejede selskaber er ofte systemiske og af afgørende betydning for samfundet, fx lufthavne og flytransport, og de kan derfor ikke lukkes ned i tilfælde af økonomiske problemer. Den samlede nettorentebærende gæld – hvor gælden i de selvstyreejede selskaber er medtaget - forventes at øges fra 4 mia. kr. i 2020 til 7,2 mia. kr. i 2024

Grønlands økonomi Forår 2021

Økonomisk Råd
Onsdag d. 26. maj 2021


Almindelig familiepleje 2020

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 18. maj 2021

Nærværende publikation er den første udgivelse fra Grønlands Statistik om familiepleje. Der fokuseres på almindelig familiepleje, som er den mest udbredte plejeform. For akut familiepleje, der ofte kun varer få dage medtages dog kun økonomiske oplysninger

Om spædbørnsdødelighed og mødredødelighed

Anna Wangenheim, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 10. maj 2021

Som led i bekæmpelsen mod spædbørnsdødeligheden i Grønland har man vedtaget WHO’s anbefalinger om et trygt/sikkert fødselsberedskab bestående af en jordemoder, en læge der kan udføre kejsersnit, personale til at assistere ved kejsersnit, en bioanalytiker og en operationsstue. Disse har været med til at bevirke, at spædbørnsdødeligheden og mødredødeligheden er faldet igennem årtierne