Indsigt: Politisk døftelse af fremtidens idræt

Politisk døftelse af fremtidens idræt

Vi skal skabe den bedste ramme og de bedste muligheder for at dyrke idræt og være fysisk aktiv – for vores medlemmer og for befolkningen. Vi har haft en fin workshop med en masse gode snakke, synspunkter og løsningsforslag til, hvordan vi kan udvikle idrætten, så den bliver mere attraktiv for flere – udøvere som frivillige

Fredag d. 1. oktober 2021
Ella Grødem, kommuniktionschef
Emnekreds: Idræt.

Landsstyremedlem for idræt, Peter P. Olsen, Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland og Paarisa var i går samlet til et seminar om udviklingen af idrætten i Grønland. Drøftelserne skal bl.a. danne grundlag for en ny resultatkontrakt, der træder i kraft fra 2022.


På seminaret blev parternes politiske visioner og målsætninger præsenteret og diskuteret. Mange emner blev drøftet, herunder bl.a. udfordringen med mangel på frivillige i idrætten og de store omkostninger, der er forbundet med at afholde nationale idrætsarrangementer og hvordan man imødekomme dette.
Derudover var emner som idræt og skole, nation building og fremtidens idrætsfaciliteter på agendaen og ikke mindst, hvordan man gennem tværfagligt samarbejde kan styrke udviklingen af idrætten.
  • Vi skal skabe den bedste ramme og de bedste muligheder for at dyrke idræt og være fysisk aktiv – for vores medlemmer og for befolkningen. Vi har haft en fin workshop med en masse gode snakke, synspunkter og løsningsforslag til, hvordan vi kan udvikle idrætten, så den bliver mere attraktiv for flere – udøvere som frivillige.
  • En af de ting, jeg bl.a. finder vigtigt er, at vi kigger på de faciliteter og idrætsmiljøer, vi tilbyder befolkningen og hvordan vi skabe bedre og flere aktivitetsfremmende faciliteter og miljøer rundt i landet. Jeg ser frem til at arbejde videre med de mange gode forslag og til at få defineret de fælles mål i tæt dialog med Naalakkersuisoq for Idræt ifm. udarbejdelse af den kommende resultatkontrakt, siger Nuka Kleemann, formand for Grønlands Idrætsforbund.


Grønlands idrætsforbunds nuværende resultatkontrakt udløber ved udgangen af året og en ny skal udarbejdes for de kommende fire år.