Indsigt: Kommissorium for Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg mellem Danmarks regering, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut

Kommissorium for Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg mellem Danmarks regering, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut

Danmarks regering, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut deler ønsket om et tæt, respektfuldt og ligestillet samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik med særlig relevans for Færøerne og Grønland

Mandag d. 4. oktober 2021
Statsministeriet
Emnekreds: Rigsfællesskabet.

Indholdsfortegnelse:
Kontaktudvalgets arbejdsområde
Formandskab
Mødefrekvens og -sted
Sekretariat
Bilag til kommissorium for Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg mellem Danmarks regering, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut
Kontaktudvalget
Sekretariatet
Medlemmer af sekretariatet pr. 4. oktober 2021:


Danmarks regering, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut deler ønsket om et tæt, respektfuldt og ligestillet samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik med særlig relevans for Færøerne og Grønland.

For at fremme dette fælles formål oprettes der et fælles dansk-færøsk-grønlandsk kontaktudvalg med deltagelse af de til enhver tid relevante danske ministre, færøske landsstyremedlemmer og grønlandske Naalakkersuisut (herefter Kontaktudvalget). Kontaktudvalgets nuværende medlemmer fremgår af bilaget.

Kontaktudvalgets arbejdsområde

Kontaktudvalget vil inden for den gældende kompetencefordeling, hvor udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik er fællesanliggender, der varetages af rigsmyndighederne, bl.a.

  • muliggøre en bred, struktureret informationsudveksling, koordination og dialog om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål med særlig relevans for Færøerne og Grønland,
  • bygge på indsigt og dialog med henblik på at skabe fælles forståelse for og hensyntagen til alle tre landes interesser,
  • drøfte de sager, der krydser mellem sagområder, der er overtaget af Færøerne/Grønland, og udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik,
  • kunne forholde sig til udviklingen og betydningen af udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder i lyset af den teknologiske udvikling.

Medlemmer af Kontaktudvalget kan bringe andre emner op i udvalget.

Kontaktudvalget tilrettelægger og organiserer selv sit arbejde.

Formandskab

Formandskabet i Kontaktudvalget går på skift mellem Danmark, Færøerne og Grønland og har en varighed af et kalenderår.

Mødefrekvens og -sted

Kontaktudvalget mødes fast en gang om året i forbindelse med rigsmøde og derudover ad hoc efter behov.

Møderne afholdes i det land, der har formandskabet, og kan derudover afholdes virtuelt efter behov.

Hver part afholder sine egne udgifter i forbindelse med Kontaktudvalget.

Sekretariat

Der oprettes et fælles dansk-færøsk-grønlandsk embedsmandssekretariat, der kan forberede de politiske drøftelser. Sekretariats forankring, mødefrekvens og medlemmer fremgår af bilaget.

København, den 4. oktober 2021

Statsminister Mette Frederiksen

Lagmand Barour a Steig Nielsen

Formand for Naalakkersuisut Mute Bourup Egede

Bilag til kommissorium for Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg mellem Danmarks regering, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut

Kontaktudvalget

Medlemmer af Kontaktudvalget pr. 4. oktober 2021:

Statsministeren

Udenrigsministeren

Justitsministeren

Forsvarsministeren

Løgmaour (Lagmanden)

Landsstyrismaourin f uttann1dsmalum (Landsstyremedlemmet for Udenrigsområdet)

Landsstyrismaourin f ffggjarmalum (Landsstyremedlemmet for Finansområdet)

Naalakkersuisut Siulittaasuat (Formanden for Naalakkersuisut)

Inuutissarsiornermut Niuernermullu Naalakkersuisoq (Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel)

Ineqarnermut, Attaveqaasersuutinut, Aatsitassanut, Inatsisit Atuutsinneqarnerannut Naligiisitaanermullu Naalakkersuisoq (Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling)

Sekretariatet

Sekretariatet forankres under Statsministeriet, Lagmandens Kontor og Formandens Departement. Koordination af sekretariatets arbejde går på skift mellem Danmark, Færøerne og Grønland og følger formandskabet for Kontaktudvalget.

Sekretariatet mødes som optakt til og med henblik på forberedelse af møder i Kontaktudvalget samt yderligere fast en gang om året og derudover efter behov. Sekretariatets møder afholdes som udgangspunkt virtuelt.

Medlemmer af sekretariatet pr. 4. oktober 2021:

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Løgmansskrivstovan (Lagmandens Kontor)

Uttanrfkistænastan

Ffggjarmalaraoio (Finansministeriet)

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia (Formandens Departement)

Inuutissarsiornermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik (Departement for Erhverv og Handel)

Ineqarnermut Attaveqaasersuutinut Naligiisitaanermullu Naalakkersuisoqarfik (Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling)