Indsigt: Periode: Maj 2022

Periode: Maj 2022


Vil pengene komme til at flyde i stride strømme når vi opnår selvstændighed

Aqqalu C Jerimiassen, medlem af Landstinget for Atassut
Múte Bourup Egede, Formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 26. maj 2022

For at sikre økonomisk robusthed, må der eksempelvis investeres i øgning af befolkningens kompetencer. I forhold til uddannelsesområdet, det sociale område og sundhedsområdet har vi i fællesskab investeret store summer med særligt henblik på, at styrke befolkningen og højne uddannelsesniveauet i samfundet. Som land er det vores opgave, at hele tiden udvikle og øge landets egne kompetencer og vidensgrundlag, for på den måde at sikre, at landet er i fremdrift

Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danske kommuner

Jakob Trane Ibsen
Karen Margrethe Dahl
Maliina Grønvold Olsen
Mette Lausten
Tirsdag d. 24. maj 2022

Den højere anbringelsesprocent blandt børn med grønlandsk baggrund i Danmark skal ses i sammenhæng med anbringelsesprocenten i Grønland, hvor 4,5 % af alle børn er anbragt uden for hjemmet i plejefamilie eller på døgninstitution. Børn med grønlandsk baggrund i Danmark er altså meget oftere anbragt uden for hjemmet sammenlignet med børn med dansk baggrund – men kun lidt oftere anbragt uden for hjemmet, når de sammenlignes med børn, der bor i Grønland. Undersøgelsen kan ikke vise, i hvilken grad familier med grønlandsk baggrund ligner familier, der bor i Grønland. De høje anbringelsestal i begge grupper tyder dog på, at en del familier med grønlandsk baggrund har svære betingelser for at få deres familieliv til at fungere, og at en del familier med grønlandsk baggrund i begge lande har brug for hjælp, inden børnene ender med at blive anbragt uden for hjemmet