Indsigt: Vil pengene komme til at flyde i stride strømme når vi opnår selvstændighed

Vil pengene komme til at flyde i stride strømme når vi opnår selvstændighed

For at sikre økonomisk robusthed, må der eksempelvis investeres i øgning af befolkningens kompetencer. I forhold til uddannelsesområdet, det sociale område og sundhedsområdet har vi i fællesskab investeret store summer med særligt henblik på, at styrke befolkningen og højne uddannelsesniveauet i samfundet. Som land er det vores opgave, at hele tiden udvikle og øge landets egne kompetencer og vidensgrundlag, for på den måde at sikre, at landet er i fremdrift

Torsdag d. 26. maj 2022
Aqqalu C Jerimiassen, medlem af Landstinget for Atassut
Múte Bourup Egede, Formand for landsstyret
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstændighed.


Til:
Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut
Medlem af lnatsisartut
Svar på § 37-spørgsmål nr. 73
Naalakkersuisut har den 21. marts 2022 modtaget spørgsmål i henhold til§ 37 stk. 1 i Forretningsordenen for lnatsisartut, fremsat af medlem af lnatsisartut, Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut.
Spørgsmål:
Vil pengene komme til at flyde i stride strømme når vi opnår selvstændighed?
Hvis det passer, hvordan?
Hvad er det for nogle penge?
Svar:
Indledningsvis skal det understreges, at det stillede spørgsmål besvares samlet. Naalakkersuisut mener, ikke at selvstændighed kun indbefatter økonomi, men den omfatter også mange andre aspekter. For eksempel handler spørgsmålet om selvstændighed også om identitet, opbygning af kompetencer og løsning af samfundsmæssige udfordringer på vores egne præmisser - modsat tidligere hvor vi har tilpasset os et andet lands system.

I arbejdet hen mod selvstændighed kan vi ikke komme uden om erhvervsudviklingen. Der er en bred enighed i lnatsisartut, at vi skal styrke vores prioriterede erhvervsområder som turisme, råstoffer og fiskeri - og erhvervenes robusthed, så de kan bidrage med større omsætning og øget lokal beskæftigelse. Det vil medvirke til flere skatteindtægter og afgifter til den fælles kasse, og dermed mindskes behovet for bloktilskuddet.

For at sikre økonomisk robusthed, må der eksempelvis investeres i øgning af befolkningens kompetencer. I forhold til uddannelsesområdet, det sociale område og sundhedsområdet har vi i fællesskab investeret store summer med særligt henblik på, at styrke befolkningen og højne uddannelsesniveauet i samfundet. Som land er det vores opgave, at hele tiden udvikle og øge landets egne kompetencer og vidensgrundlag, for på den måde at sikre, at landet er i fremdrift. På sigt vil udviklingen medføre mindre afhængighed af bloktilskuddet. Ved at øge kompetencerne samt styrke de prioriterede erhvervsområder.

Med andre ord opnås selvstændighed ikke kun ved at have fokus på økonomien, mange aspekter mod selvstændighed må ligeledes udvikles. Dog er det en af de banebrydende aspekter.

Naalakkersuisut arbejder med Selvstyreloven som pejlemærke, og beslutningen om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk.

Med venlig hilsen
Mute B. Egede, Formand for Naalakkersuisut