Kritisk journalist for skrap til radioavisen

Det var en forside på den sidste udgave af ugeavisen, Sermitsiaq, der blev den direkte anledning til fyringen af Jens Mikkelsen. Her var radioavisens redaktør fremstillet som beruset under et personalemøde, og det skulle Jens Mikkelsen angiveligt have klaget over til KNR's ledelse.

Onsdag d. 8. maj 1996
Jens Brønden
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

NUUK(JB) - Sidste uges afgjort mest dramatiske begivenhed var fritstillelsen af ledende journalist, Elna Egede, Radioavisen i København. I en pressemeddelelse fra KNR-direktør Jens Lyberth forklarer han, at det er Elna Egedes kritiske journalistik, der gør hende uegnet til at arbejde på radioavisen.

Jens Lyberth skriver, at samarbejdsklimaet mellem den ledende journalist og redaktionen i Nuuk har været stærkt belastet efter kritisable indslag fra Københavnsredaktionen om KNI i strid med de redaktionelle forskrifter.

Jens Lyberth skriver, at samarbejdsklimaet mellem KNR's direktion og København-redaktionen har været utilfredsstillende siden bestyrelsens beslutning om en ny struktur i København.

- Københavnsredaktionen har ikke loyalt accepteret bestyrelsens beslutning og har ikke kunnet leve op til gennemførelsen, som vi måtte forvente, skriver direktør Jens Lyberth.

Det passer ikke! Journalist Noah Mølgaard, der er fællestillidsmand for journalisterne, skriver i et svar til Jens Lyberth, at KNR-direktøren fordrejer sandheden. Hverken påstandene om Elna Egedes indslag om KNI eller om illoyalitet i forbindelse med den ny køben-havnsstruktur er fyldestgørende.

KNR-direktørens påstand om, at Elna Egede ville udsende en privat samtale i radioavisen er ukorrekt. Der var tale om en professionel samtale, skriver Noah Mølgaard. Samtidig oplyser han, at Københavnsredaktionen tog bestyrelsens beslutning til efterretning, hvorfor fællestillidsrepræsentanten har indledt forhandlinger om flytning af den medarbejder, der skulle hjemtages til Nuuk. Det er et mandat, fællestillidsrepræsentanten har fået af medarbejderne, og derfor er det forkert, når Jens Lyberth påstår, at medarbejderne ikke loyalt har accepteret bestyrelsens beslutning.

Jens Mikkelsen fyret
Men det var i virkeligheden kun en del af dramatikken fra KNR. For i samme pressemeddelelse fra Jens Lyberth fortæller han, at han har fyret Jens Mikkelsen på gråt papir og bortvist ham fra redaktionen.

Det bliver nu hip som hap med bortvisningen, for redaktionen blev nedlagt fra samme tidspunkt. Det var en forside på den sidste udgave af ugeavisen, Sermitsiaq, der blev den direkte anledning til fyringen af Jens Mikkelsen. Her var radioavisens redaktør fremstillet som beruset under et personalemøde, og det skulle Jens Mikkelsen angiveligt have klaget over til KNR's ledelse. I en artikel inde i bladet blev han citeret for at bekræfte klagen og dens ordlyd.

Det var den forside, Jens Lyberth fik galt i halsen, så han øjeblikkeligt eksekverede dommen over Jens Mikkelsen og familie. Jens Mikkelsen skulle ellers efter planen være blevet i København som Radioavisens eneste journalist i Danmark.

I øjeblikket arbejder Dansk Journalistforbund med den pludselige fyring, idet der, efter hvad AG erfarer, kan rejses tvivl om, hvorvidt den med de givne begrundelser er lovlig.