Politisk dikteret berufsverbot ?

Sagen omkring KNI's edb-problemer og regnskaber, der på det seneste har bevirket, at den ene af Københavns-redaktionens journalistiske medarbejdere nu er fyret, mens den anden er fritstillet p.gr.a. kritisk journalistik, taler sit tydelige sprog om både berufsverbot og om at det lugter fælt i bageriet !

Torsdag d. 9. maj 1996
Johan Lund Olsen
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

TIL PRESSEN (Såfremt KNR's ledelse gir' lov !):

At der er behov for at sikre enkeltpersoner, virksomheder og institutioner en hurtig og fri adgang til genmæle, når de udsættes for en urimelig behandling i pressen, gik som en rød tråd i den principdebat der var i Landstinget d. 23. april 1996 omkring behovet for en lov om medieansvar.

Naturligvis bør dette være en menneskeret - men det må jo også være sådan, at vi også hér til lands skal have pressefrihed og frem for alt en uafhængig presse. Det er også en menneskeret som pressens journalister også nyder lige så godt og har krav på. Derfor har journalistiske medarbejdere ligeså meget som pressens ofre, også ret til genmæle. I særdeleshed gør dette sig gældende når de af pressens ledelse, trynes til ikke at bringe en dokumentérbar nyhedsformidling og de i stedet presses med direkte berufsverbot og ikke bare trues, men rent faktisk bliver fyret !

Sagen omkring KNI's edb-problemer og regnskaber, der på det seneste har bevirket, at den ene af Københavns-redaktionens journalistiske medarbejdere nu er fyret, mens den anden er fritstillet p.gr.a. kritisk journalistik, taler sit tydelige sprog om både berufsverbot og om at det lugter fælt i bageriet !

Den administrerende direktør i KNI-Holding A/S fik af ledelsen på KNR/Radioavisen ukritisk og fri adgang til at rense sig, selvom en ordret afskrift af et interview med pågældende sagde noget aldeles andet.

Spørgsmålet og en konstatering er herefter følgende:
  1. Har KNI's øverste politiske ledelse krævet at den adminisrerende direktør dementerer sine udtalelser, hvorpå KNR's ledelse giver frit spil ?
  2. I så fald er dette endnu et bevis på, at KNI's omstrukturering bør undergives en tilbundsgående undersøgelse af en uvildig sammensat undersøgelseskommssion med vidnepligt !
  3. Ergo må undersøgelsen ligeledes udstrækkes til at omfatte KNR-ledelsens handlemåde for denne tilsyndeladende krænkelse af pressefriheden !