Grønlands Radio - KNR, afdrag

KNR - Grønlands radio - dukker op igen. Her med en ansøgning om 1 million kr. så landskassen kan betale det afdrag til Landskassen, som KNR skal betale Landskassen i 1998.

Fredag d. 15. maj 1998
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

KNR - Grønlands radio - dukker op igen. Her med en ansøgning om 1 million kr. så landskassen kan betale det afdrag til Landskassen, som KNR skal betale Landskassen i 1998.

Vi kan i Atassut ikke imødekomme denne ansøgning. KNR har for 1998 fået bevilget 47,9 mill. kr. Det er hvad Landstinget ønsker der skal laves radio og TV for - inklusive udgifter til løn, lån og afdrag på gammel gæld.

Opgaven for KNR’s bestyrelse og ledelse er enkel og ligetil: Der er et klart defineret udgiftsloft, som KNR skal holde sig under.

Hvis der mangler penge, må man skære i udgifterne. For eksempel ved at se på lønudgifterne til de angiveligt langt over 100 ansatte.

Der er i KNR en oversolid gruppe mellemledere, hvoraf mere end 20 siges at oppebære særlige tillæg som "projektledere". Ude fra ser det ud som om man i KNR stadig har alt alt for mange høvdinge og for få indianere.