Dækningsløs journalistik

Vi kender også befolkningen og Landstingets flertal godt nok til at vide, at i denne sag er der fuld opbakning og sammenhold. Så er det nærmest pinligt at se, at nogen søger at misbruge denne gode humanitære sag til at så splid mellem Finansudvalget og Landsstyret - og at Sermitsiaq så velvilligt lader sig bruge i en dårlig sags tjeneste.

Fredag d. 25. juni 1999
Tusagassiivik
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Politik.

quot;Den form for journalistik som Sermitsiaq anvender i dagens avis omkring landsindsamlingen til flygtningene og Hjemmestyrets rolle er ikke alene usand - men også direkte skadelig for Grønland," det konkluderer Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt efter dagens udgave af Sermitsiaq.

"Der har aldrig eksisteret en dækningsløs check fra hjemmestyret," fortsætter han, "og der er ikke een eneste procedure, der ikke er fulgt i denne sag. Det Landstyret har lovet befolkningen, er at vi ville arbejde på at sikre en fordobling af de indsamlede midler. Naturligvis skal det ske indenfor de arbejdsrammer, som vi har. Det har vi alle vidst fra det øjeblik det blev sagt - og det har medlemmerne af Finansudvalget selvfølgelig også."

"Vi kender reglerne og dem følger vi. Vi kender også befolkningen og Landstingets flertal godt nok til at vide, at i denne sag er der fuld opbakning og sammenhold. Så er det nærmest pinligt at se, at nogen søger at misbruge denne gode humanitære sag til at så splid mellem Finansudvalget og Landsstyret - og at Sermitsiaq så velvilligt lader sig bruge i en dårlig sags tjeneste," siger Jonathan Motzfeldt videre.

"Det er en kendt sag, at Hjemmestyret tidligere har fordoblet det indsamlede beløb ved tilsvarende landsindsamlinger. Det har alle vidst og det er på denne baggrund, at Landsstyret fortrøstningsfuldt har givet tilsagn om at skaffe de nødvendige midler til fordobling af det indsamlede beløb - på den måde det skal gøres. Det har vi gjort - fuldstændig efter bogen.

Der har således ikke på noget tidspunkt været "manglende dækning" for det, der er sagt. Og langt mindre for den check, jeg ellers med stor stolthed overrakte Statsministeren - på det grønlandske folks vegne.

Sermitsiaqs forsøg på - via sin forside - at få folk til at tro, at den check jeg giver Statsministeren er dækningsløs er manipulation af værste slags og giver omverdenen et uværdigt indtryk af vores land.

Det er utrolig synd, at der er nogen, der vil nedlade sig til at bruge denne gode sag til den form for smudspolitik som Sermitsiaq serverer idag," slutter Jonathan Motzfeldt.