Uskolede politikere

De manglende svar, de manglende tilbagemeldinger og den manglende interesse for at fortælle om ønsker for kommunes fremtid vidner om uskolede politikere og en inkompetence, som man kan frygte vil blive ført videre over i kommunalbestyrelsesarbejdet

Torsdag d. 29. marts 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Politik.

AG HAR I DE seneste numre sat fokus på kommunalvalget i de enkelte kommuner. Og det var kun med nød og næppe, at det lykkedes at få en artikel med fra hver kommune før selve valghandlingen på tirsdag i næste uge. En del af artiklerne har været længe under vejs, andre har vi måttet trykke uden kommentarer fra enkelte partier - også fra partier, som sidder på borgmesterposter.

Det skyldes ikke uvilje fra AG´s side. Journalisterne har virkelig ydet en indsats for at få kommentarer fra alle nøglepersoner de enkelte steder. Mange timer et gået med at opspore den rette person at tale med i forbindelse med partiernes valgprogrammer. Udtalelser, der vil have indflydelse på, hvordan indbyggerne de enkelte steder vil sætte deres kryds den 3. april. Men det gjorde ikke altid indtryk på politikerne.

Så sent som 14 dage før valget var der enkelte steder partier, der undskyldte sig med, at deres valgprogram endnu ikke var færdigt. Andre ville ikke udtale sig, fordi der endnu ikke havde været valgmøde i deres kommune, eller fordi de ikke turde udtale sig uden at have talt med "de andre". Atter andre var ikke til at komme i kontakt med, fordi de enten ikke havde telefon, havde hemmelige telefonnumre, eller fordi ingen vidste, hvem der var lokalformand - heller ikke i partierne selv.

MANGE GLEMMER, at det ikke er af personlig hævngerrighed eller interesse, at journalister ringer og forhører sig om politikernes intentioner. Opgaven er at formidle lokalpolitikeres visioner for de enkelte kommuner ud til lokalbefolkningen.

De manglende svar, de manglende tilbagemeldinger og den manglende interesse for at fortælle om ønsker for kommunes fremtid vidner om uskolede politikere og en inkompetence, som man kan frygte vil blive ført videre over i kommunalbestyrelsesarbejdet.

Indbyggerne de enkelte steder burde kunne regne med, at deres interesser bliver varetaget, uden at det er nødvendigt for de enkelte at rådføre sig med deres "bagland", før der træffes beslutninger til gavn for lokalbefolkningen.

Åbenhed er nøgleordet. Ikke alene åbenhed i de enkelte kommunalbestyrelser men også åbenhed fra de enkelte kandidater vil være et kæmpeskridt i retning mod et demokrati til gavn for lokalbefokningerne. GODT VALG!