Atagu fortsætter

Der er kommet så mange begrundede indsigelser mod at Atagu sættes i stå, at Kimik IT A/S har tilbudt at drive Atagu videre, mens der arbejdes på en varig løsning for en fortsat drift og udbygning af Atagu

Mandag d. 2. april 2001
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Der er kommet så mange begrundede indsigelser mod at Atagu sættes i stå, at Kimik IT A/S har tilbudt at drive Atagu videre, mens der arbejdes på en varig løsning for en fortsat drift og udbygning af Atagu.

Det har været debatsiderne og nyhederne, som en række brugere har udtrykt bekymring for - og det er da også her Atagu har de fleste besøg.