Atagu sættes i stå

AN har haft et godt samarbejde med AG og Sermitsiaq, der generøst har forsynet ham med helt aktuelt stof, muligvis med et vist provenutab til følge. Vi må nu sætte vor lid til, at de to landsdækkende aviser fortsat holder den journalistiske fane højt, selvom indsatsen ikke synes at bekomme de folkevalgte politikere i Grønland godt

Torsdag d. 5. april 2001
Finn G. Becker-Christensen
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Indholdsfortegnelse:
Et månedligt besøg på godt 20.000
Debatsiderne
Journalistik
Pressefrihed
Debat
Tak til Anders Nilsson


Det 17. marts kunne man læse, at den grønlandske Internetavis Atagu sættes i stå (se www.atagu.gl>). Meddelelsen kom fra initiativtager til Atagu og daglig webmaster Anders Nilsson (AN). I den ikke digitalt orienterede del af den grønlandske offentlighed er AN mere kendt for andre egenskaber, blandt andet som politiker og gennem de sidste seks år medlem af Landstinget for Atassut.

AN trækker sig nu ud politik, flytter til Danmark, og som en konsekvens heraf må han indstille aktiviteterne på Atagu. Meddelelsen var ganske kortfattet uden begrundelse, men den er givet i anden forbindelse.

Et månedligt besøg på godt 20.000
Siden ATAGU gik på nettet i slutningen af 1995 - omtrent samtidig med, at Tele Greenland åbnede for Internet i Grønland - er den vokset både i omfang og i brug. Atagu har fungeret som indgangen til internettet for mange brugere i Grønland. Atagu har indeholdt en række nyttige hjælpemidler, opslagsværker m.m. Men først og fremmest har den gjort det nemt at orientere sig i den løbende offentlige debat i Grønland.

I "Siden sidst" har det været muligt at læse de nyeste lederartikler og debatindlæg i AG og Sermitsiaq. Der har dog også været en del indlæg skrevet direkte til Atagu samt forskelligt andet materiale.

Der har været en støt stigning i brugen af ATAGU, som inden for det sidste års tid ser ud til at have stabiliseret sig på godt 20.000 besøg om måneden.

Debatsiderne
Kernen i ATAGU må nok være de efterhånden godt 1.550 indlæg på debatsiderne. De er en blanding af officielle redegørelser, undersøgelser og meningstilkendegivelser.

Der er flere indgange til de enkelte indlæg, idet de er opdelt efter emne, efter forfatter, efter periode og endelig kan der søges frit i teksterne med en avanceret søgemaskine.

Til at lette arbejdet med at lægge nye indlæg ind i debatsiderne er der gennemført et omfattende programmeringsarbejde, således at arbejdet i høj grad er automatiseret.

Journalistik
Det er sørgeligt, at Atagu nu sættes i stå. Det er lidt af en falliterklæring for det grønlandske IT-samfund, at der ikke er kvalificerede kræfter til at tage over som webmaster eller digitalredaktør. Her gik man og troede, at Grønland stod med mindst et ben i den digitale tidsalder. Men der behøves selvfølgelig en redaktør, der ikke bare er en EDB-nørd. Journalistisk flair er lige så vigtig.

AN har haft et godt samarbejde med AG og Sermitsiaq, der generøst har forsynet ham med helt aktuelt stof, muligvis med et vist provenutab til følge. Vi må nu sætte vor lid til, at de to landsdækkende aviser fortsat holder den journalistiske fane højt, selvom indsatsen ikke synes at bekomme de folkevalgte politikere i Grønland godt.

Pressefrihed
I efteråret 2000 var der i Landstinget en debat om pressen. Otto Steenholdt sagde, medens han endnu var ordfører for Atassut. " - Endvidere vil Grønlands Hjemmestyres ressortområder kunne blive at tage beslutninger om god presseetik. - Atassut er fuldt ud overbevist om vigtigheden af at have det fulde ansvarsområde."

Kandidatforbundets Mogens Kleist sagde blandt andet fra landstingets talerstol at "- I Kandidatforbundet finder vi det vigtigt, at man får udarbejdet regelsæt vedrørende god presseskik og -etik tilpasset forholdene her i landet." (Sermitsiaq nr. 40, 2000). Det lød ikke rart, og er heldigvis indtil videre ikke blevet til noget.

Debat
Der foregår en intensiv offentlig debat i Grønland, selv om det her som i andre lande er en begrænset del af befolkningen, der deltager. Der angribes ofte mere end der forsvares. Politikere og sagsbehandlere forsøger ofte at ignorere kritik i stedet for at imødegå den.

Det, man kunne kritisere Atagu for, er eensprogethed, men bortset fra det har internetavisen været en fornem gave til alle samfundsinteresserede læsere udenfor og inden for det vidtstrakte Grønlands grænser.

Tak til Anders Nilsson
Noget af det bedste og mest livsbekræftende i Grønland er den udbredte ytringsfrihed. Der skal mod og mandshjerte til hos de journalister og mediefolk, der formidler den og praktiserer den i et lille samfund som det grønlandske, hvor alle kender alle. AN har via Atagu ydet sit bidrag. Et stort tak fortjener han.