Man skulle tro, at Sermitsiaq og GA bruger Mafiametoder

Derfor må man sige, at firmaerne er begyndt at betale beskyttelsespenge til GA, så de ikke længere bliver forfulgt af Sermitsiaq

Fredag d. 7. september 2001
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Erhverv, Løn og overenskomster.

For det første synes jeg, at det er meget synd for GAs direktør, at han har hældt vand ud af ørerne om, hvordan jeg har behandlet ham. Måske har han ikke andre at gå hen til, eller han synes, at det er naturligt at klage til Sermitsiaq, der jo er medlem af GA.

Med hensyn til overenskomsten skal jeg informere om, at man under forhandlingerne ville slå to overenskomster sammen til en.

Nogle overenskomster nævner ikke det økonomiske direkte, men er i de enkelte overenskomster formuleret sådan, at det har stor økonomisk betydning for brugerne af overenskomsterne.

I bestræbelserne på at slå overenskomsterne sammen bliver det sådan, at vores kamp i mange år for at forbedre vore medlemmers vilkår nu bliver totalt udryddet fra den ene dag til den anden.

Jeg skal her gøre det klart, at overenskomsten og den økonomiske side ikke er ens, hvorfor formuleringen naturligvis også vil få stor betydning.

Det er kutyme i SIK, at man i forbindelse med overenskomst for hele landet, sender denne til høring i lokalafdelingerne, og et af de store emner i overenskomsten er KNI, der som bekendt har ansatte over hele landet, hvilket er SIKs pligt at lave en høring, til trods for, at GA-direktøren ville fortælle os, at det er hovedbestyrelsen alene, der kan godkende overenskomsten.

GA-direktøren skal ikke blande sig det mindste i den forbindelse, og det er kun SIK, der kan bestemme, hvem der skal godkende overenskomsten, men det er velkendt, at GA-direktøren har tendens til at gøre sådan, idet han vil gøre alt for, at overenskomsterne ikke overholdes.

Efter GAs forslag blev eksisterende overenskomster med KNI og Brugsen opsagt, der blandt andet indeholdt betaling til Oplysnings- og Uddannelsesfonden og til Feriefonden, hvilket efter vores mening er en uacceptabel tilsidesættelse af overenskomsterne, og det er det samme som at sige til vore medlemmer, der arbejder i KNI og Brugsen, at de kan gøre som det passer dem, da vi ikke længere har overenskomst med de to firmaer.

Avisen Sermitsiaq har ved flere lejligheder beskyldt os for at lave lyssky transaktioner mellem vore fonde, og disse beskyldninger er så grove, de ikke bare skal gå i glemmebogen, men på en eller anden måde må få konsekvenser for avisen Sermitsiaq, fordi jeg i mit sidste indlæg bad Sermitsiaq om at fremkomme med konkrete beviser for beskyldningerne, men fremkom igen med grundløse beskyldninger.

Sermitsiaq har de sidste år skrevet meget kritiske artikler om forskellige firmaer, hvor man foranlediges til at tro, at avisen først ville holde op, når firmaerne var blevet medlem af GA. For når man løber listen af nye medlemmer af GA igennem, kan man se, at det er de firmaer, som Sermitsiaq har bekriget, men efter medlemskabet var kommet i hus, har Sermitsiaq ikke med et ord været kritiske over for dem, selv om forholdene ikke har ændret sig.

Derfor må man sige, at firmaerne er begyndt at betale beskyttelsespenge til GA, så de ikke længere bliver forfulgt af Sermitsiaq.

Til sidst skal jeg anmode Sermitsiaq om at fremskaffe beviser for, at vi har lavet lyssky transaktioner mellem vore fonde, da jeg i modsat fald vil gå videre med sagen ad juridisk vej. For disse beskyldninger kan få fatale konsekvenser for vore mange medlemmer.