Forræderi

Det svarer til at lave indbrud i en butik og stjæle varer fra hylderne og - når politiet kommer - sætte dem tilbage igen. Man bliver altså anholdt alligevel!

Tirsdag d. 11. december 2001
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Politik.

Siumut og Atassut fandt altså ud af det. I alt fald de partimedlemmer, der bestemmer. Besjælet af ønsket om at få magt eller fastholde magten en stund endnu - frem til det ordinære landstingsvalg i begyndelsen af 2003.

Og begge partiformænd har problemer med baglandet, om end Siumuts holder lavere profil. Men uroen rumler. I Atassut truer mytteriet. Nuuk-afdelingen forlanger Daniel Skifte afsat. Den vil have valg nu i stedet for at lade "de gamle" sidde.

Aktionsgruppen "Nyt Landsting" siger, at Siumut/ Atassut tramper på folket og gennemførte fredag en happening for at symbolisere det. Gruppen spredte kopier af de mange underskrifter ud på gange og trapper ved landstingssalen, men de blev desværre hurtigt indsamlet af landstingsbetjentene.

Befolkningen havde bedt om valg. Mindst ti tusinde har skrevet under. Næsten ingen af de adspurgte har sagt nej.

Jonathan Motzfeldts og Daniel Skiftes undvigningsmanøvre er derfor et Forræderi mod vælgerne. Landsstyreformandens pligt til at forsøge at danne nyt landsstyre, skal ikke forstås som en pligt, der står over demokratiske hensyn. Han kan derfor ikke undskylde sig med, at han er nødt til at alliere sig med Atassut.

Når dertil lægges, aftalen med Atassut - foruden afskaffelsen af vederlagsloven - ikke indeholder noget videre, som ikke allerede er igangsat, så er tilsidesættelsen af folkekravet om valg rent plat. Mistilliden til Landstinget bygger jo på, at vederlagsloven blev vedtaget. Fadæsen er sket, og politikerne får ikke rene hænder af at gøre beslutningen om.

Det svarer til at lave indbrud i en butik og stjæle varer fra hylderne og - når politiet kommer - sætte dem tilbage igen. Man bliver altså anholdt alligevel!

TILBAGEKALDELSEN af verderlagsloven er altså ikke nok til at undgå valg, og der er ingen tvivl om, at befolkningens aktioner fortsætter. Efter redaktionens slutning i går middag arrangerede aktionsgruppen "Nyt Landsting" demonstration, og hvis ikke borgerne efterhånden er blevet træt at al elendigheden, så vil protesterne fortsætte med uformindsket styrke og kravet om valg blive genfremsat, indtil det imødekommes.

VI SKAL til slut fremhæve, at Atassut-formanden Daniel Skifte i denne sag har tilkæmpet sig førstepladsen som årets mest utroværdige politiker. Han har skrevet under på, at der skal udskrives valg, hvorefter han trods sit ulmende bagland forhindrer det.