Klarer sig - klarer ikke ?

Fordrukken, hjemløs eller prostitueret. Det er etiketter, som grønlændere ofte har fået klistret på sig ... Men en ny undersøgelse konkluderer, at grønlænderne i modsætning til mange andre minoriteter er godt integreret.

Tirsdag d. 23. april 2002
Atagu
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Grønlændere i Danmark, Kultur og samfund, Sociale spørgsmål.

Alligevel afhænger det sete af øjnene, der ser.
Her kan du læse to udlægninger af den samme sag:

KNR Online 23. april 2002
Den tavse minoritet
Grønlændere i Danmark glemmes og svigtes af kommunerne. Modsat andre etniske minoriteter tilbydes de nemlig hverken danskundervisning eller jobtræning, når de kommer til Danmark. Det får alvorlige følger for de dårligst stillede. Først når de sociale problemer bliver synlige, træder hjælpen til, og på det tidspunkt er det ofte for sent. Det fremgår af Magtudredningens seneste rapport "Grønlænderne i Danmark. En overset minoritet", der udkommer på i morgen.
Rapportens forfatter, professor Lise Togeby, siger til Ritzau, at det især i disse år er nødvendigt at hjælpe nyankomne grønlændere til at lære dansk.

- Unge grønlændere taler generelt dårligere dansk end tidligere generationer. Men samfundet lukker øjnene for, at der er en gruppe af grønlændere med samme integrationsproblemer som andre etniske minoriteter, siger Lise Togeby.

- De har brug for sprogundervisning og erhvervstræning. Men fordi de er danske statsborgere, sker det ikke. Deres statsborgerskab hæmmer dem i at blive integreret, siger Lise Togeby. Der har hidtil stort set ingen viden været om grønlændere i Danmark. Hverken om deres økonomiske og sociale forhold, eller om deres deltagelse i det danske samfund.
DR Online 23. april 2002
Grønlændere klarer sig godt i Danmark
Fordrukken hjemløs eller prostitueret. Det er etiketter, som grønlændere ofte har fået klistret på sig
Men en ny undersøgelse konkluderer, at grønlænderne i modsætning til mange andre minoriteter er godt integreret.

Professor i politisk sociologi Lise Togeby har interviewet 552 grønlændere i bogen "Grønlændere i Danmark - en overset minoritet". Det er højst én ud af ti, der ender som socialt udstødte

- De fleste er dansk gift eller har en dansk mor og far, har danske venner og er glade for at bo, siger Lise Togeby.

Det på trods af, at den gennemsnitlige grønlænder er dårligere uddannet end den øvrige danske befolkning, og at cirka halvdelen er afhængige af offentlig hjælp af den ene eller anden art.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke glemmer de grønlændere, der har svært ved at klare sig i det danske samfund. De har brug for sprogundervisning og jobtræning ligesom andre etniske minoriteter, vurderer hun.