Direkte transmission af kommunalbestyrelsesmøder i lokalradioen

Beskrevne forhold leder nu til et forslag fra Per Berthelsen om, at kombest åbner op for at få sine møder transmitteret direkte i lokalradioen, således at vælgerne fremover kan være direkte vidner til de ting, der foregår i Kommunalbestyrelsens mødesal

Onsdag d. 28. august 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Der er trange kår for Demokratiet i Nuup Kommunea. Enkelte medlemmer i Nuup Kommunea udsættes for hetz-agtige forfølgelser. Sidst blev kommunalbestyrelsesmedlem Per Berthelsen, nu Demokraterne, smidt ud af samtlige udvalg, som han var valgt ind i, før han af - på noget tidspunkt ikke nærmere dokumenterede forhold - blev ekskluderet af Siumut, Nuuk, mens han var på rekreationsferie sidste sommer.

Som om dette ikke var nok blev Per Berthelsen smidt ud af sine udvalgsposter, under sit feriefravær denne sommer. Dette skete på trods af, fra borgmesteren ved kombestmødet den 26. Juni 2002 indrømmet fejlrådgivning fra kommunens side, hvor han blev bedt om at afgive sin stemme skriftligt for at sikre bibeholdelse af et eller flere udvalgsposter.

En handling, som han i øvrigt fulgte på opfordring fra et Atassut-medlem, der udtrykte at handle med mandat fra sin gruppe, siden med telefonisk billigelse af nu tilbagetrådte kombestmedlem Jesper Birk Berger og Loritha Henriksen, Kandidatforbundet, som dog ved falderebet havde fortrudt for sig selv og tilbagemeldte sig til sin delvise koalitionsaftale med Siumut, hvorved hun definitivt afskar Per Berthelsen muligheden for at få sig et eller to udvalgsposter, sådan som det kunnet have lade sig gøre, hvis den "naturlige" opposition havde holdt sammen for at tilsikre sin mulighed for sammen at kunne besætte 2 pladser af 5 i samtlige af kommunens stående udvalg.

Fjernelsen fra samtlige udvalg, som Per Berthelsen sad i, blev gennemført med indsættelse af en suppleant fra Siumut, UDEN at informere Per Berthelsen om noget som helst. Det skal i denne skrivelse præciseres, at Per Berthelsen på ingen måde fornægter det legale i sagen, men mere over måden tingene blev kørt på.

Det behøver vel ikke at blive nævnt i denne korte sagsfremstilling, at ingen af de nævnte parter ville give indrømmelser om deres individuelle bidrag i den groteske sag.

Disse forhold klagede Per Berthelsen over og fik også gennemtrumfet en ny optagelse af dagsordenspunktet med primær sigte på at få indrømmelser om, at han var blevet vildledt gennem en fra kommunen forkert rådgivning, og derfor handlede i god tro, idet han ikke på noget tidspunkt regnede med en fair behandling fra de øvrige kombestmedlemmer. Efter en del møje fik han sin ønskede indrømmelse, som han siden fik ført til protokols.

Beskrevne forhold leder nu til et forslag fra Per Berthelsen om, at kombest åbner op for at få sine møder transmitteret direkte i lokalradioen, således at vælgerne fremover kan være direkte vidner til de ting, der foregår i Kommunalbestyrelsens mødesal i Nuup Kommunea. Det er jo trods alt borgerne i byen, vi som kommunalbestyrelse skal tjene og transmissionerne vil blive et fint kolorit i lokalradioens programflade og endda tjene som en kærkommen ekstraindtægtskilde for denne.