Beslutningsforslag om støtte til privat boligbyggeri og lov om ejerligheder

Denne form for offentlig støtte kræver ingen ansøgninger. Byggeriet registreres hos den lokale skattemyndighed, og den offentlige støtte "udbetales" i form af formindskede skatteindtægter i en årrække fremover.

Mandag d. 17. maj 1999
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Boliger.

Landsstyret pålægges at undersøge de muligheder, der ligger i at gøre privat boligbyggeri fuldt afskrivningsberettiget, samt at udarbejde forslag til lov om ejerlejligheder. Det pålægges endvidere Landsstyret at redegøre for resultatet af undersøgelserne samt at fremsætte forslag til lov om ejerlejligheder på Landstingets efterårssamling 1999.

Baggrund for forslaget:

hovedparten af vore boliger opføres med massive tilskud fra det offentlige. Tallene ser således ud:
Procentdel offentlig støtte i boligbyggeriet:
Offentlige udlejningsboliger og selvbyggerhuse 95%
Andelsboliger 67%
BSU-huse 72%
Den nye 10/40/50 ordning (EM98) 33%
Vi kan gå tre veje, hvis vi vil sætte skub i det private boligbyggeri:
1. Den ene vej er at fjerne alle tilskud (også for eksisterende byggeri) og dermed få en direkte og fuldstændig brugerbetalt husleje.
Det vil betyde gevaldige huslejestigninger og en efterfølgende omfattende rokade i økonomien såvel for landskassen og kommunerne som for den enkelte familie.
2. Vi kan fortsætte med at yde tilskud til det private efter den gængse opskrift med et kontant tilskud der udbetales ved byggeriets færdiggørelse.
Sådan en løsning er 10/40/50 modellen fra efterårssamlingen, hvor kommune- og landskasse tilsammen skal udbetale et lån på 40% af byggeriet, der er rente- og afdragsfrit i de første 15 år.

Denne og lignende støtteordninger belaster de offentlige pengekasser umiddelbart ved byggeriets færdiggørelse, og så er der i øvrigt tale om ansøgte tilskud, og dermed en afgørende medindflydelse på, hvem der kan støttes og hvor der skal bygges.
3. Endelig kan vi som i indeværende forslag gøre byggeriet fuldt afskrivningsberettiget med en lineær afskrivning over de optagne realkreditlåns løbetid.
Det vil svare til en offentlig støtte der er lig med den lokale skatteprocent (omkring 40%). Denne form for offentlig støtte kræver ingen ansøgninger. Byggeriet registreres hos den lokale skattemyndighed, og den offentlige støtte "udbetales" i form af formindskede skatteindtægter i en årrække fremover. Det vil typisk dreje sig om et skattenedslag på omkring 30.000 kr. om året i løbet af de efterfølgende 20 år.

For at åbne for et mere omfattende og dermed rationelt privat rækkehus- og etagehusbyggeri er det nødvendigt at indføre en lov om ejerlejligheder. Den må dog ikke ligne den danske, der efter opfattelsen hos folk i branchen, er unødigt kompliceret.

Disse to tiltag vil efter Atassuts opfattelse betyde,
  1. at der kan opføres privat boligbyggeri til en nettopris, der nærmer sig nettoprisen for den dyrere del af det øvrige offentligt støttede byggeri, herunder andelsboligbyggeri,
  2. og at der skabes basis for et mere omfattende og rationelt rækkehus- og etagehusbyggeri i privat regi.//////Landsstyrets svarnotat


//////Replik til Svarnotatet