Erstatningsboliger i Qinngorput til Blok P beboere

Huslejen i de nye boliger forventes at være på ca. 5.150 kr. for 3 rums boligerne og ca. 4.100 kr. for 2 rums boligerne.

Onsdag d. 3. februar 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger, Bosætning.

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik har indgået aftale om køb af 84 erstat-ningsboliger som følge af beslutningen om at sanere Blok P i Nuuk.Der er tale om 6 punkthuse der er under opførelse af firmaet Permagreen. Hvert hus indeholder 14 boliger fordelt med 6 stk. 2 rums på ca. 62 kvadratmeter og 8 stk. 3 rums på ca. 78 kvadratmeter.

Boligerne opføres i Pisissia i Qinngorput bydelen i Nuuk. Halvdelen af boligerne vil kunne indflyttes i 2011 og resten i 2012. Prisen for det nøglefærdige byggeri pr. kvadratmeter er på 19.545 kr. og skal først betales når boligerne overtages ved deres færdiggørelse.

»De nuværende lejere i Blok P vil have fortrinsret til de nye boliger. De vil blive tilbudt boligerne som lejeboliger men landsstyret vil ikke stille sig i vejen for at lejerne kan overtage dem som ejerboliger til markedspris«, siger landsstyremedelm for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen.

I øvrigt vil samtlige lejere i Blok P i løbet af efteråret 2010 og foråret 2011 modtage besøg fra boligkonsulenter, der vil udfærdige individuelle handlingsplaner sammen med de enkelte lejere. Det drejer sig blandt andet om økonomisk rådgivning, boligrådgivning og hjælp til at videreformidle lejernes ønsker.

Huslejen i de nye boliger forventes at være på ca. 5.150 kr. for 3 rums boligerne og ca. 4.100 kr. for 2 rums boligerne.