Forskningsbaseret rådgivning til Grønlands Selvstyre om byggeri og boliger

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet skal fremover bistå Grønlands Selvstyre med uvildig forskningsbaseret rådgivning i Selvstyrets store udbygnings planer af det byggede miljø og i Selvstyrets funktion som bygningsmyndighed.

Torsdag d. 7. oktober 2010
Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Emnekreds: Boliger.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet skal fremover bistå Grønlands Selvstyre med uvildig forskningsbaseret rådgivning i Selvstyrets store udbygnings planer af det byggede miljø og i Selvstyrets funktion som bygningsmyndighed.

Baggrunden er, at Grønland over de næste 10 år planlægger at investere op mod 4 mia. kr. i boligbyggeri, heraf ca. 1,5 mia. kr. i renovering. Det er bl.a. boligbyggeriet fra 1960’erne og 1970'erne, der skal undergå væsentlige forandringer, og dele af byggeriet skal rives ned.

Ambitionen er boliger i høj, tidssvarende standard med hensyn til bl.a. energiforbrug og indeklima.

Løsninger der forbedrer det byggede miljø
Selvstyret har behov for den nyeste viden om tekniske og samfundsmæssige løsninger, når det går i gang med de omfattende udbygnings- og renoveringsplaner. Det har ført til, at Selvstyret har indgået en aftale med SBi.

Rådgivningen vil tage udgangspunkt i det grønlandske bygningsreglement, og her er det Selvstyrets ambition, at stille nye og skrappere krav til nybyggeriet hvad angår energiforbrug og indeklima.

I tillæg til den løbende rådgivning betyder samarbejdet også, at der nu er taget initiativ til en række forsknings- og udviklingsprojekter, der skal forbedre byggeriet og boligsituationen i Grønland. Det gælder fx en bæredygtig håndtering og bortskaffelse af det sundhedsfarlige stof PCB fra nedrevet betonbyggeri, udvikling af energibesparende varmevekslere, der fungerer i arktiske forhold og et projekt om forbedring af akustikken i byggeriet.

Hensigten er, at der snarest påbegyndes to forskningsprojekter om problemerne med de bolig- og hjemløse i Grønland. Her er målet at afdække problemets omfang og karakter samt at opstille løsningsmodeller, der fx sikrer at også de, der ikke ønsker eller magter en egen bolig, får et værdigt boligtilbud.

Samarbejdet mellem Selvstyret og SBi vil sikre, at der fortsat sker en kompetence opbygning i Selvstyret om byggeriet og det byggede miljø. En aftale om periodiske udvekslinger af medarbejdere fra de to aftaleparter er en vigtig del af denne kompetence opbygning.

Faktaboks:
SBi har mangeårig erfaring med varetagelse af forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Instituttet leverer forskningsbaseret myndighedsrådgivning til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og gennemfører forsknings- og udviklingspro-jekter i samarbejde med en lang række operatører på det danske boligmarked.