Kom i gang med boligbyggeriet i Ilulissat

I denne forbindelse er det værd at huske på, at nedlem af landsstyret Jens B. Frederiksen ved finanslovsforhandlingerne i efteråret 2010 lovede at omrokere midler til ekstra boligbyggeri i netop Ilulissat og Sisimiut. Dette ekstra boligbyggeri skulle realiseres her i 2011.

Mandag d. 18. juli 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Boliger.

I Qanorooq torsdag den 16. juni blev det oplyst, at byggeriet af 24 boliger i Ilulissat er forsinket grundet mangelfuld projektering.

Dette giver os anledning til at understrege, at vi fra Demokraterne principielt støtter et stærkt boligbyggeri på de steder, hvor boligmangel og vækstpotentiale er størst. Det gælder i dag ikke mindst vækstbyerne Ilulissat, Sisimiut og Nuuk. Allerede af beskæftigelsesmæssige årsager er det dog selvfølgelig væsentligt, at byggeriet af almennyttige boliger og byhuse fordeles imellem de vækstbyer, hvor bolignøden er størst, således at det ikke koncentreres i en enkelt af disse byer. En spredning af byggeriet blandt de byer, hvor der er vækstpotentiale, men utallige års boligventeliste, kan således sætte skub i den økonomiske udvikling og nedbringe den lokale arbejdsløshed.

Vi er derfor bekymrede over at erfare, at det vigtige boligbyggeri i Ilulissat er yderligere forsinket. Vi vil derfor opfordre landsstyremedlem Jens B. Frederiksen og borgmester Jess Svane til i fællesskab at undersøge og nedbryde barriererne for en optimering af arbejdsgangene, således at byggeriet af de 24 boliger i Ilulissat ikke forsinkes yderligere.

Derfor vil vi opfordre landsstyremedlemmet til at undersøge mulighederne for at omprioritere bevillingerne til boligbyggeri, således at pengene hurtigst muligt kommer til at arbejde fremfor at ligge passivt i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Endelig vil vi gerne understrege, at vi har tillid til, at Medlem af landsstyret Jens B. Frederiksen fuldt ud har overblik over hans departements andel og betydning i dette arbejde. Vi tager for givet, at han arbejder målrettet for at begrænse boligmanglen i vækstbyerne, som er et af landets allerstørste problemer i både social og erhvervsudviklingsmæssig henseende.

I denne forbindelse er det værd at huske på, at nedlem af landsstyret Jens B. Frederiksen ved finanslovsforhandlingerne i efteråret 2010 lovede at omrokere midler til ekstra boligbyggeri i netop Ilulissat og Sisimiut. Dette ekstra boligbyggeri skulle realiseres her i 2011.

På den baggrund er det vores forventning, at byggeriet af boliger i Ilulissat vil gå i gang snarest.