Ensprissystemet

Ønsker storbybeboerne mon, at befolkningen i de små byer skal være ringere stillet? Skulle man til gengæld ikke indføre ens pris for alle i hele landet? Vi er jo alle sammen klar over, at de livsnødvendige varer, som grønsager, mælk og yoghurt, varer vi ikke længere kan undvære, er noget dyrere i småbyerne og bygderne.

Torsdag d. 19. november 1998
Jens Napatoq
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Politik, Økonomi.

I de seneste år, og ikke mindst i den sidste tid, er afskaffelse af ensprissystemet drøftet indgående for at imødekomme interesserne i de fire største byer.

Landsstyreformanden meldte ud med, at vi skal vente med at drøfte og tage beslutning til afskaffelse af ensprissystemet til efter valget.

De mindre byer har i forhold til de større byer meget færre muligheder indenfor forskellige områder.

Udvalget af varerne er ikke kun færre i disse byer, men er også noget dyrere i nogle tilfælde. Der er ligeledes også færre tilbud til befolkningen. Storbyerne er også bedre stillet med hensyn til billigere rejser i forhold til de små steder, ligesom aftenskoletilbuddene er mere begrænsede de små steder.

De danske tilkaldte får bedre løn end de hjemmehørende på baggrund af, hvor meget befolkningen har brug for dem, men det er begrænset, hvor meget den ordning bruges til den grønlandske arbejdskraft. For eksempel får den lokale arbejdskraft de små steder ingen specielle goder for deres arbejde.

Jeg mener, at befolkningen skal være med til at vurdere inddelingen i samfundet, hvor befolkningen opdeles i A- og B-grupper, og det kommende valg kan bruges til det.

Ønsker storbybeboerne mon, at befolkningen i de små byer skal være ringere stillet? Skulle man til gengæld ikke indføre ens pris for alle i hele landet? Vi er jo alle sammen klar over, at de livsnødvendige varer, som grønsager, mælk og yoghurt, varer vi ikke længere kan undvære, er noget dyrere i småbyerne og bygderne.

Efter min mening må vi sikre, at alle i Grønland får lige vilkår, og jeg håber, at dette vil indgå i folks tanker og vurdering ved næste valg.