Social hjælp eller selvhjælp

Man hører om de mange medborgere, som bor i nærheden af gode fiskepladser, og hvis muligheder for indtjening bliver mere og mere begrænsede, fordi de får omfattende restriktioner hvad indhandlingsmuligheder angår.

Tirsdag d. 4. april 2000
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Fiskeri, Politik.

Ærede landsstyremedlem for Erhverv: Hvis jeg havde samme politisk kompetence som dig, så ville jeg, så vidt jeg kunne, egenhændigt tage ud til de steder i Grønland, hvor de erhvervsmæssige forhold er utilfredsstillende og undersøge forholdene nærmere. Når man kun har en status som tilhører, føler man sig tit magtesløs. Man hører om de mange medborgere, som bor i nærheden af gode fiskepladser, og hvis muligheder for indtjening bliver mere og mere begrænsede, fordi de får omfattende restriktioner hvad indhandlingsmuligheder angår.

Landstingets finansudvalg får serveret kogt hvidhval i Qeqertat
Sidste år lukkede man allerede i april måned indhandlingen i Qeqertat i Ilulissat kommune. Og det selv om der er mange hellefisk lige uden for bygden, som kun venter på at blive fisket. Heldigvis tog Landstingets Finansudvalg på besøg til Qeqertat i slutningen af januar, hvorefter man åbnede for indhandlingen igen.

På nuværende tidspunkt bliver der også sagt, at fiskerne i Upernavik kommune har store problemer hvad angår indhandlingsfaciliteter. Jeg har ikke selv set de nuværende problemer, hvorfor jeg ikke kan udtale mig så meget om dem. Men problematikken virker meget bekendt. Det kan næppe heller skjules, at fiskerne har problemer. Jeg skal derfor herved - med beføjelser som baggrund af mine rettigheder som landstingsmedlem og på på Kandidatforbundets vegne anmode dig, landsstyremedlem for Erhverv, om at undersøge forholdene omkring de utilfredsstillende indhandlingsfaciliteter i Upernavik kommune nærmere og komme med tiltag til at søge at løse problemerne.

Jeg forventer, at du gør noget meget hurtigt, fordi du har en meget stor viden om indhandlingsforhold. Jeg håber ligeledes på, at du vil besvare min henvendelse.