Indsigt: Toppen af isfjeldet - Børnedødsfald i Grønland

Toppen af isfjeldet - Børnedødsfald i Grønland

Vort land har en større spædbørnsdødelighed i forhold til Kina og Sri Lanka, og endda har dobbelt så stor dødelighed i forhold til Nord Korea

Torsdag d. 19. oktober 2000
Per Rosing Petersen
Emnekreds: Bygder, Sociale spørgsmål, Sundhedsvæsenet.

Med baggrund i den besvarelse af min forespørgsel af den 8. oktober 1999 fra Landsstyremedlemmet for Sundhed i februar måned i år, og med henvisning til den af lægerne Peter Bjerregård, Jens Misfeldt, Peder Kern og Inge-Merete Nielsen, udarbejdede rapport på grundlag af en undersøgelse med titlen "Toppen af isfjeldet - Børnedødsfald i Grønland 1987-1991 - blev det dokumenteret på et solidt grundlag, hvor vigtigt det er at medtage i prioriteringen af opgaverne at der afsættes midler til etablering af en børnelægeordning. Jeg videregiver derfor nærværende beslutningsforslag i Landstinget.

Hensigten med bogen er bl.a. at medtage en konklusion vedrørende spædbarns- og børnedødeligheden i Grønland på baggrund af den foretagne undersøgelse.

Det fremgår bl.a. heri, at Grønland i forhold til andre lande har en meget dårlig placering, således at vort land har en større spædbørnsdødelighed i forhold til Kina og Sri Lanka, og endda har dobbelt så stor dødelighed i forhold til Nord Korea, og vi kan som de ansvarlige i vort land ikke være disse tilstande overhørig, men bør gøre noget ved.

Bogen er spækket op med utrolige og uhyggelige oplysninger, som jeg henviser til, og som dokumentation medsender jeg tre sider af denne, idet det er mit håb, at sagen kan få en tilfredsstillende løsning.

På den baggrund foreslås det, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om afsættelse af henholdsvis 4,2 millioner kr. i 2001 og 3,9 millioner kr. de efterfølgende år til etableringsarbejdet med en børnelægeordning.