Fødselsområdet bør have højeste prioritet

Grønland har haft et veludbygget net af jordemødre og fødselshjælpere, som har sikret både undersøgelser af gravide, som givet råd og vejledning om sund levevis. En genopbygning af fødselsområdet bør have højeste prioritet

Fredag d. 31. august 2001
Ane Marie B. Pedersen
Emnekreds: Bygder, Infrastruktur, Politik, Sociale spørgsmål, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Er overalt
Hvad vil vi
Den primære sundhedssektor
Alle gravide
Lokalt sundhedsarbejde
Højeste prioritet
Ny uddannelse


"Sundhed for alle år 2000", dette var målet for en lang række lande, som tilsluttede sig Ottawa Chartret. Også Grønland har tilsluttet sig chartret og dermed det flotte og ambitiøse mål. Arnat Partiiat betragter dette charter som grundlaget for sit politiske arbejde inden for sundhedsområdet.

Er overalt
Det har ikke skortet på politisk velvilje med hensyn til at bevilge midler til opbygningen af det grønlandske sundhedsvæsen. Siden opgaven blev hjemtaget fra den danske stat, er bevillingerne støt og roligt vokset, og sundhedsvæsenet tilbyder behandling på højt specialiseret niveau.

Sundhedsvæsenet er repræsenteret overalt i landet: fra de små bygder, hvor en medicindepotforvalter eller en sundhedshjælper har det karakteristiske logo på huset, der tjener som både bolig og konsultation, over Sygehuse eller Sundhedscentre i de mindre byer til Nuuk med Lægeklinik og Dronning Ingrids Hospital.

Langt den overvejende del af befolkningen har kontakt med sundhedsvæsenet flere gange om året. Er målet så nået: er alle sunde?

Der er i medierne, blandt fagfolk og politikere påbegyndt en debat om prioritering inden for sundhedsvæsenet. Denne debat deltager Arnat Partiiat gerne i, og vi ønsker debatten udvidet til også at omfatte begrebet sundhed.

Hvad vil vi
Vi kan ikke blot overtage en definition fra et andet land, vi må vide, hvor vi i Grønland vil hen.

I Arnat Partiiat finder vi, at sundhed ikke blot er et spørgsmål om fravær af sygdom, sundhed handler om livskvalitet, om at føle sig rask og i stand til at håndtere livet. Et sundt menneske besidder glæde og stolthed over sit lands kultur og natur.

Sundhed skal være det enkelte menneskes ansvar, men for at kunne løfte dette ansvar skal de rette værktøjer være til stede. Det er nødvendigt at vide, hvorledes man holder sig sund - og hvad man skal gøre for at sikre sine børn og sin familie sundhed.

Den primære sundhedssektor
Arnat Partiiat vil arbejde for, at den primære sundhedssektor udvikles og udbygges.

Der skal satses på forebyggende og sundhedsfremmende arbejde - herunder miljøarbejde. Der skal sættes fokus på, hvorledes vi holder os raske, fokus på de ressourcer og handlemuligheder det enkelte menneske har.

Vi skal have bugt med det store antal aborter, have nedbragt klamydia og andre kønssygdomme, have bugt med alkohol- og tobaksrelaterede sygdomme, nedbragt det store antal ulykker og de mange voldstilfælde, herunder de mange selvmord.

Alle gravide
Sundhedsarbejde er ikke blot at helbrede mennesker, som er syge. Vi vil arbejde for, at alle gravide bliver tilset og rådgivet af fagfolk, at alle småbørnsfamilier jævnlig besøges af sundhedsplejerske, at alle børn årligt får helbredsundersøgelse, at skoler og uddannelsesinstitutioner arbejder med emnet sundhed såvel fysisk som psykisk og ud fra en kulturel vinkel, at alle unge og voksne tilbydes rådgivning og vejledning i sund levevis.

Lokalt sundhedsarbejde
Tankerne i Arnat Partiiat er ikke nye, og kravet om, at sundhedsarbejdet skal ske dér, hvor mennesker fødes, lever, elsker og dør, er allerede beskrevet i Ottawa Chartret.

Vi genfremfører disse krav, fordi vi finder dem relevante i en prioriteringsdebat.

Udgangspunktet skal hele tiden være det enkelte menneske, der hvor hun bor. Særlig prioritet skal gives børnene og børnefamilierne.

Højeste prioritet
Embedslægen anfører i sin årsberetning 2000, at stadig flere kvinder gennemfører graviditet uden at have haft kontakt til en jordemoder. Arnat Partiiat finder disse oplysninger meget foruroligende. Grønland har haft et veludbygget net af jordemødre og fødselshjælpere, som har sikret både undersøgelser af gravide, som givet råd og vejledning om sund levevis. En genopbygning af fødselsområdet bør have højeste prioritet.

Livet er en gave og nye medborgere skal bydes velkommen af samfundet.

Vi ønsker fødsler flyttet så tæt på barnets hjem som muligt. Normale fødsler bør kunne ske ved alle Sundhedscentre, mens vanskelige tilfælde må henvises til regionssygehusene.

Ved regionssygehusene bør opbygges patienthoteller, således at familien kan indkvarteres. Ligeledes bør der i kommunerne være opbygget et beredskab til at vejlede og hjælpe familien før, under og efter en fødsel.

Ny uddannelse
Den nye uddannelse til sundhedsassistent hilses velkommen af Arnat Partiiat. Vi mener også at den i nogle kommuner anvendte ordning med hjemme-hos pædagoger bør udbygges, således at disse kan supplere jordemoderen og sundhedsplejersken.

Arnat Partiiat arbejder vedvarende for, at barnets tarv sættes i centrum, når samfundsudviklingen planlægges.