Vi vil være med i krabbefiskeriet

Vores fiskere, som andre fiskere i Grønland, der har lært erhvervet, vil gerne være med til at udnytte ressourcerne i havet. I løbet af 1900-tallet har de gentagne gange været tilskuere til forsøgsfiskeri, men sådan er det ikke mere. I dag i år 2002 må de have mulighed for være med i forsøgsfiskeriet

Fredag d. 9. august 2002
Vilhelm Kristiansen
Emnekreds: Bygder, Erhverv, Fiskeri, Infrastruktur, Jagt.

Kommuneqarfik Upernavik startede et forsøgsfiskeri efter krabber inden for 3 sømil i februar 2000, ved at bruge sine egne fiskere, og i kortere periode.

For at starte en levevej som krabbefisker, startede fiskerne forsøgsfiskeriet i fjordene og deres mundinger.

Og da hellefiskefiskeriet startede, fik man mange krabber som bifangst, som man ikke havde mulighed for at indhandle, hvorfor de blev smidt ud. Dette beviser, at bestanden af krabber er stor.

Da enhver forsøgsfiskeri har et formål, lavede kommunen en handlingsplan for krabber i det kystnære fiskeri, som et supplement til kommunens erhvervsplan, hvor uudnyttede ressourcer blev taget med. Dette arbejde blev godkendt af kommunalbestyrelsen i juni, og blev videresendt til andre myndigheder.

Derfor havde vi efter anbefaling af kommunalbestyrelsen, snakket med andre krabbefiskere, som havde et indhandlingsskib, for vi ønsker at vores fiskere skal samarbejde med andre, og dette må siges at være succesfuld.

Fiskerne vil gerne være med, og der er ikke noget mærkeligt i dette, for som medlemmer af KNAPK har de ret til det.

Man har krævet på det kraftigste, at hellefiskefelterne ikke bliver brugt som krabbefangststeder, for vi ved udmærket godt, at i den langstrakte kommune er der mange muligheder, hvor man kan fiske efter krabber i mundingen af fjordene og på kysten.

I dag har krabbefartøjer der har licens ikke mulighed for at indhandle, og man kan tydeligt se skuffelsen, for der er store muligheder for at have krabbefiskeri som erhverv.

I løbet af foråret henvendte kommunen sig til Nuka A/S, for at samarbejde om de uudnyttede ressourcer i kommunen.

Men selskabet sagde i radioavisen, at vi først skulle lave et forsøgsfiskeri, og vi havde i løbet af sommeren ledt efter muligheder, og fiskerne er skuffede i dag, fordi ikke fik chancen. Vores fiskere, som andre fiskere i Grønland, der har lært erhvervet, vil gerne være med til at udnytte ressourcerne i havet. I løbet af 1900-tallet har de gentagne gange været tilskuere til forsøgsfiskeri, men sådan er det ikke mere. I dag i år 2002 må de have mulighed for være med i forsøgsfiskeriet.

Jeg må med beklagelse sige, at fiskerne i Upernavik kommune kun er tilskuere til udnyttelsen af havets ressourcer, i stedet for at være med. Ikke at forglemme alt det arbejde, der kunne skaffes til landanlæggene.