Ikke så få initiativer er startet op

Fabrikken i Nanortalik, der har stået stille i mange år, er blevet genåbnet med en krabbeproduktion, og vil beskæftige en hel del arbejdere, når vi har overstået presset fra naturkræfterne, som vi ikke kan kæmpe imod

Tirsdag d. 20. august 2002
Nikolaj Ludvigsen
Emnekreds: Bygder, Infrastruktur, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Samuel Simonsens indlæg om mangelfuld langsigtet udvikling, manglende sans for hvad der sker i byen eller desværre manglende realitetssans fortjener næsten ikke at blive besvaret.

Det er underligt, at Samuel Simonsen skriver, at vores by er gået i stå i udviklingen, og at lederne kun venter på, at der skal ske noget. Hvor underligt.

Lad mig skitsere følgende initiativer, der er sat i gang på det seneste: Vi har sat et initiativ igang, som hedder "Aktive Unge". Her arbejdes der med de unge, som tidligere har forholdt sig passive og ikke lavet noget. Arbejdet udføres til deres fulde tilfredshed, og arbejdet udvikles til stadighed, så det med tiden bliver endnu bedre.

For at kunne forsyne den kommende guldmine med lokal arbejdskraft er over 20 unge under oplæring og kursus i sprængningsarbejde og lignende opgaver. Kurset kører godt, og deltagerne er godt tilfredse med det.

I de seneste år er der kommet mange flere arbejdsopgaver i vores kommune. Der er nu kommet konkurrenter til de private firmaer, der tidligere har haft en monopollignende status. Her tænker jeg på elektrikere og rørlæggere, der har fået konkurrenter, og skønt der er kommet flere private i erhvervslivet vil de altid have arbejdsopgaver nok, såfremt de vil byde til de rigtige priser.

Som den første kommune i Grønland har vi et initiativ, der skal give arbejde til skoleelever i sommerferien. Inspirationen til initiativet er hentet fra de islandske forhold.

Fabrikken i Nanortalik, der har stået stille i mange år, er blevet genåbnet med en krabbeproduktion, og vil beskæftige en hel del arbejdere, når vi har overstået presset fra naturkræfterne, som vi ikke kan kæmpe imod.

Gennem produktionen i fabrikken er fiskefartøjerne, der hidtil har ligget stille, komme på arbejde igen, og vi kan være taknemmelige for at fiskerne igen kan beskæftige sig med deres erhverv og interesse.

Tre nye fiskefartøjer er under opførelse på værftet i Qaqortoq, og selve fabrikken har anskaffet sig et stort fiskefartøj og to mindre både, således at der også er skabt beskæftigelse til de sømænd, der siden afskaffelsen af de lokale fartøjer har været arbejdsløse.

I den forbindelse skal det også nævnes, at der arbejdes med planer om at indsætte indhandlingsskib til den tid, fisken vender tilbage, hvilket formodes at ske i nær fremtid.

Gennem et ihærdigt arbejde gør vi noget for at rette op på vandforsyningen, som i mange år har været ustabil, og om ikke så lang tid vil arbejdet være færdigt, således at vandforsyningen bliver femdoblet. På en måde behøver vi ikke længere at være ængstelige med hensyn til anlægsområdet, og kan således begynde at koncentrere os om at skabe nye arbejdspladser.

"Aktive Unge" har en afdeling i Alluitsup Paa og Aappilattoq, og da der er kommet flere arbejdspladser i byen, har vi flyttet skindsystuen til Narsarmijit, som hidtil har haft det største antal ledige, således at selve byggeriet af skindsystuen er ved at blive færdiggjort.

Som følge af, at indbyggerne i kommunen har fået større købekraft, er nogle forretninger begyndt at udvide, blandt andet Pilersuisoq, som tager en ny butik i brug til næste år.

Op til flere fremsynede unge, som har sparet op, driver i dag velfungerende forretninger, som efter al sandsynlighed vil kunne udvides, såfremt det gode samarbejde fortsætter i fremtiden.

Den kommende guldmine vil skabe flere arbejdspladser. Mange fremsynede unge (der burde være endnu flere af dem) bygger flere selvbyggerhuse til stor glæde for kommunen.

Ud over dette har kommunen, i lighed med andre kommuner, social-, arbejdsmarkeds-, undervisnings- og teknisk udvalg samt fritidsnævn, som de unge kunne søge at arbejde sammen med i højere grad, end det er tilfældet i dag. Her tænker jeg især på fritidsnævnet.

Turismen, som mange mennesker gennem årene forgæves har forsøgt sig med, fungerer i dag fint med en hel del turister, og der er tilknyttet et stort og velfungerende turistkontor, ligesom der findes en turistbåd på andelsbasis. Desuden er overnatningsstederne, som hidtil har ligget stille, blevet flere, samtidig med at hotellet vil blive udvidet.

Der forhandles til stadighed med hjemmestyret om større anlægsopgaver på skole- og daginstitutionsområdet, samt vedrørende kajanlæg og andet, som vedrører infrastrukturen, og hvis blot hjemmestyret var mere villige til at medfinansiere, så ville boligbyggeriet og andet byggeri fungere bedre.

Der kunne nævnes en hel del initiativer på stribe, men ovenstående må være nok, for at borgerne kan forstå, at kommunen er i en rivende udvikling - selvom skatteindtægterne hidtil ikke har været alt for store.

Som regel lytter jeg til og byder velkommen på konstruktiv kritik, men hvis man vil komme med udmeldinger, må man sikre sig, at de bygger på faktiske forhold - i stedet for at ende i vildledende bemærkninger.