Forslag om efterværn til børn og unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet

Myndighedsalderen indtræder, når de unge mennesker fylder 18. år. Et ungt menneske, der har været anbragt på en døgninstitution eller hos en plejefamilie kan opleve myndighedsalderens indtræden som en særlig voldsom og skelsættende begivenhed, eftersom ophold på døgninstitution og hos plejeforældre i princippet ophører.

Onsdag d. 5. maj 2010
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Bygder, Forårssamling 2010.

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om efterværn.

Begrundelse:
Børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet, har under deres opvækst været udsat for voldsomme hændelser. Hændelser som de altid vil bære videre i deres voksne liv. Myndighedsalderen indtræder, når de unge mennesker fylder 18. år. Et ungt menneske, der har været anbragt på en døgninstitution eller hos en plejefamilie kan opleve myndighedsalderens indtræden som en særlig voldsom og skelsættende begivenhed, eftersom ophold på døgninstitution og hos plejeforældre i princippet ophører. Således som bestemmelserne i gældende landstingsforordning om børn og unge og bestemmelserne til regulering af ophold på døgninstitutioner er udformet, så slippes de unge, efter de er fyldt 18 år. I nævnte regelsæt forefindes dog nogle vage og uklare bestemmelser om, at hjælp kan forlænges udover det fyldte 18. år.

De eksisterende bestemmelser er ikke klare og gode nok.

IA vil med dette forslag være med til at fremme, at det grønlandske samfund giver nogle konkrete tilbud til en særlig gruppe af unge mennesker. Unge mennesker, der skal til at finde mulighederne og et ståsted i deres spirende voksenliv. Unge mennesker, der i kraft af særlige markante hændelser under deres opvækst kan være særlige sårbare, og som kan have behov for en udstrakt hjælpende og støttende hånd.

Det er hensigten, at dette forslag skal sikre et lovfæstet og udvidet efterværn for disse unge mennesker. Efterværn kan være en særlig indsats for at skaffe de pågældende unge deres egen bolig, en tilknyttet støtteperson, en tilknyttet pleje- eller omsorgsfamilie eller lignende. Efterværn kan endvidere ske i f

Er samfundet med til at skabe nogle bedre rammer for disse og andre unge mennesker i denne særlige fase af deres liv, så vil det på sigt utvivlsomt belønne sig og komme tilbage til samfundet i form af mere ressourcestærke og selvhjulpne borgere. Med denne fremstilling af forslaget håber jeg på en positiv behandling.