Kampagne om affald i Grønland starter

Endeligt vil landsstyret i de kommende år arbejde for at effektivisere affaldshåndteringen i byer og bygder. For bygdernes vedkommende vil dette bl.a. ske ved at arbejde for, at visse bygdeforbrændingsanlæg kommer til at fungere mere optimalt end tilfældet er i dag.

Onsdag d. 13. oktober 2010
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Bygder, Miljø og natur.


Isortoq (an)

Landsstyrets kampagne om affald i Grønland starter på torsdag den 14. oktober 2010. Kampagnen bliver i form af TV-spots, skiltereklamer og internetbannere og har til formål at få alle i Grønland til at tænke på, hvor meget affald vi hver især producerer og efterlader i dagligdagen. Vi skal alle være bevidste om at bortskaffelse af affald koster samfundet dyrt og at vi derfor har et fælles ansvar for at minimere affaldsproblemet. Senere i kampagnen vil landsstyret arbejde for at inddrage børnehaver og folkeskolen, da holdningsbearbejdelse omkring håndtering af affald må starte i en tidlig alder.

Kampagnen om affald i Grønland er en del af landsstyrets nye affaldshandlingsplan fra 2010 til 2013.

Landsstyret vil med affaldshandlingsplanen opnå en mere struktureret håndtering af affald i hele Grønland. Derfor er der på finanslovsforslaget for 2011 og de næstkommende år afsat flere midler til at øge informationsindsatsen og holdningsbearbejdning, og det er således landsstyrets ønske, at affaldskampagner bliver årlige tilbagevendende begivenheder.

I finanslovsforslaget for 2011 og de næstkommende år lægger landsstyret herudover op til, at dele af affaldshandlingsplanen igangsættes.

Landsstyret ønsker således i de kommende år at afsætte midler, som støtter kommunernes planlagte pilotprojekter om transport af brandbart affald. Det er landsstyrets håb, at projekterne om transport af brandbart affald fra mindre byer og bygder til forbrændingsanlæg i de større byer, vil sikre en mere hensigtsmæssig og miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling.


Attu (an)
I finanslovsforslaget for 2011 og de næstkommende år lægger landsstyret ligeledes op til, at der afsættes penge som støtter kommunernes etablering af modtagefaciliteter og sorteringssystemer for farligt affald og andet problemaffald rundt i byer og bygder.

Landsstyret vil herudover i efteråret 2010 nedsætte en arbejdsgruppe, der skal evaluere det eksisterende retursystem for emballage til drikkevarer med henblik på at affald fra sådant emballage reduceres.

Endeligt vil landsstyret i de kommende år arbejde for at effektivisere affaldshåndteringen i byer og bygder. For bygdernes vedkommende vil dette bl.a. ske ved at arbejde for, at visse bygdeforbrændingsanlæg kommer til at fungere mere optimalt end tilfældet er i dag.


Qeqertarsuaq (an)