Bygdernes fremtidsmuligheder undersøges på en ny måde

Projektets mål er at bidrage til at udvikle skræddersyede og lokale initiativer, som tager højde for de forskelligheder, der er geografisk og ressourcemæssigt i bygderne. Seminarerne skal bidrage til at afdække muligheder for fremtidige tiltag lokalt i samarbejde med bygderne

Tirsdag d. 9. november 2010
Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Emnekreds: Bosætning, Bygder.

I løbet af de kommende 14 dage vil der blive afholdt seminarer med indbyggerne i bygderne Ikerasak ved Uummannaq og Akunnaaq ved Aasiaat om de lokale fremtidsmuligheder.

Målet med seminarerne er i fællesskab med bygdebefolkningen at finde frem til bygdernes potentialer for at udvikle og forny sig. Seminarerne skal give lokal indsigt i, hvordan en positiv udvikling kan skabes lokalt ved at fokusere både på behovet for ændringer i lokalsamfundet og på eksterne rammevilkår, som bør tilpasses.

Seminarerne er det grønlandske bidrag til et fælles vestnordisk samarbejdsprojekt mellem Island, Færøerne og Grønland. Projektet hedder "Vestnorden Foresight 2030 – bygdernes fremtidsmuligheder". Projektet er finansieret fra den Arktiske samarbejdspulje under Nordisk Ministerråd. Fra Grønland er KANUKOKA og Landsplanafdelingen under Grønlands Selvstyre partnere i projektet.

Projektets mål er at bidrage til at udvikle skræddersyede og lokale initiativer, som tager højde for de forskelligheder, der er geografisk og ressourcemæssigt i bygderne. Seminarerne skal bidrage til at afdække muligheder for fremtidige tiltag lokalt i samarbejde med bygderne. Projektet bringer ikke penge til bygderne. Der skal derimod af bygderne selv peges på muligheder, som bygderne aktivt kan gå videre med. To ressourcepersoner vil besøge bygderne og stå for den praktiske gennemførelse af seminarerne.

Det vestnordiske projekt vil samarbejde med et andet igangværende grønlandsk bygdeprojekt. I bygden Ikerasaarsuk syd for Kangaatsiaq arbejdes der i øjeblikket på at skaffe midler til en minibygdekonference, som forventes afholdt i begyndelsen af 2011. Ikerasaarsuk konferencen skal belyse, hvordan livet er i en lille bygd. Der bliver fokuseret på, hvad der er fordele, udfordringer og fremtidsperspektiver for de unge. Udgangspunktet er, at levevilkårene i bygderne er meget forskellige fra sted til sted. Initiativtagerne mener, at det er noget, der ofte glemmes i den igangværende bygdedebat. Ikerasaarsuk konferencen vil søge at pege på nye ideer til alternative, lokale indtægtsmuligheder.

Læs også Vestnorden 2030 – bygdernes fremtidsvisioner