Børn der er sultne

Vi hører via medierne og opringninger fra befolkningen, at man ikke har noget at leve af mere. Børn bliver sendt i skole uden madpakker, idet der ikke er brød at smøre.

Fredag d. 10. juni 2011
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Bosætning, Bygder, Børns vilkår, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

Ifølge Landstingets forretningsorden § 37 fremsendes følgende spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret
Har landsstyret planer om at gribe ind i de uacceptable forhold som Upernaviks bygder lever under med total mangel på madvarer i bygderne?

Begrundelse:
Børn der er sultne. Dem vil man gøre en særlig indsats for at hjælpe, er blandt andet de løfter landsstyret vil indfri i deres koalition. Men, lige nu oplever Upernaviks bygder en total levnedsmiddel mangel for hele befolkningen. Vi hører via medierne og opringninger fra befolkningen, at man ikke har noget at leve af mere. Børn bliver sendt i skole uden madpakker, idet der ikke er brød at smøre.

Indtil da har vi ikke hørt reaktioner fra landsstyret, hvilket giver mig anledning til at spørge til hvad landsstyret har af planer for at sikre, at befolkningen kan have acceptable forhold.

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007