Hvordan går det? - Folkesundhed i Grønland 2014

Selvmordsforekomsten er højere i Grønland end i andre arktiske områder, herunder Nunavik og Nunavut i Canada. I Grønland er forekomsten særlig høj på Østkysten

Mandag d. 19. oktober 2015
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Boliger, Bosætning, Bygder, Levevilkår.
(an)

Grønland har desværre stadig en af verdens højeste selvmordsrater, og det er især unge mænd, der tager deres eget liv. Antallet af selvmord har i gennemsnit ligget på 50 selvmord om året i de seneste mange år med de naturlige udsving, som statistik, der bygger på små tal, udviser. Selvom gennem­snittet for årene 2012­2014 var faldet til 40 selvmord om året, er det for tidligt at sige, at der er en gunstig udvikling i gang.

Selvmordsforekomsten er højere i Grønland end i andre arktiske områder, herunder Nunavik og Nunavut i Canada. I Grønland er forekomsten særlig høj på Østkysten.

Årsagerne til selvmord er komplekse, men vi ved, at en opvækst præget af alkoholmis­brug og seksuelle overgreb øger risikoen for selvmord (Figur 17).

Mange unge og ældre har eller har haft selvmordstanker eller har forsøgt selvmord, og mange lider af andre former for dårligt psykisk helbred som f.eks. nedtrykthed eller ængstelse. En indikator for folkesundheden er andelen af unge mennesker (18­29­årige), der har forsøgt selvmord inden for det seneste år.

I 2014 var der tale om 14% af de unge i gennemsnit, 12% af unge mænd og 15% af unge kvinder. Forekomsten af selvmordsfor­søg er steget fra 9% i undersøgelsen i 2005­2010, men der er tale om små abso­lutte tal, og der er stor statistisk usikkerhed. Det er velkendt, at selvom unge mænd oftere begår selvmord end unge kvinder, så er forekomsten af selvmordsforsøg højere blandt kvinder end mænd.

Ligesom selvmord er forekomsten af selv­mordsforsøg betydeligt højere i Østgrønland (29%) end i Vestgrønland (10%).

Læs rapporten her
Hvordan går det - Folkesundhed i Grønland 2014