Affaldshåndtering i bygderne

I de senere år har der været mangel på arbejdskraft i sommerperioderne, hvorfor man importerer arbejdskraft. Sådan har man løst beskæftigelsen i Upernavik distrikt. Affaldsmængderne kan ikke håndteres af 1 person. Heldigvis får vi hjælp udefra i de varme sommermåneder. De store affaldsmængder der findes i bygderne, bliver nedbragt i begrænset omfang. Man fjerne ikke hele mængden, idet vi taler om store mængder. Jeg håber at arbejdet vil køre smertefrit, nu hvor man sætter 2 personer til opgaven

Fredag d. 7. august 2020
Regine N Bidstrup, Medlem af Avannaata Kommuneas kommunalbestyrelse samt Bygdebestyrelsen
Emnekreds: Bygder, Levevilkår, Miljø og natur.

Indholdsfortegnelse:
Affaldshåndteringen i Avannaata Kommuneas mange bygder kører på en uheldig og desværre på en dårlig måde.
Men der er mange bygder hvor affaldshåndteringen går dårligt
I de sidste 2 år har problemerne været omfattende i sommerperioden
Mangel på arbejdskraft
Men disse er ikke de eneste problemer


Regine N. Bidstrup
Affaldshåndteringen i Avannaata Kommuneas mange bygder kører på en uheldig og desværre på en dårlig måde.
Affaldshåndteringen blev privatiseret med succes og der er også aktører der løser opgaven på en tilfredsstillende måde. Eksempelvis er der private i Kangersuatsiaq der nu har flere års erfaring med opgaven. Der er der 2 medarbejdere. Derfor løses opgaven uden problemer, idet disse er glade for opgaven. Også selv om de i nogle perioder på grund af maskinskader må løse opgaven manuelt, hvilket er fysisk krævende. Jeg beundrer dem der løser disse krævende opgaver.

Men der er mange bygder hvor affaldshåndteringen går dårligt
Problemer med maskinel gør, at der bliver store forsinkelser med affaldshåndteringen i bygderne. Affaldshåndteringen har været et problem siden de gamle kommuner, og problemet er at finde i stort omfang og den er voksende.

Jeg kan komme med følgende eksempel: I de senere år har affaldshåndteringen været udliciteret i min egen bygd Tasiusaq. Det går altid godt i starten. Men problemer med maskinellet gør at arbejdet bliver fysisk meget krævende.

Nye virksomheder får stillet ATV’ere med skader stillet til rådighed. Ligesom de snescootere der skulle benyttes i vinterperioden også har skader. Selv om de kan gå godt i starten sker der mange skader på maskiner og man kan uden videre ikke få fat i reservedele i bygderne, hvorfor det tager lang tid at skaffe disse. Man bestiller reservedele i syd og det hænder at pakkerne er lang tid undervejs, hvorfor der sker forsinkelser på både dag- og natrenovationen. Når det sker ophobes der fyldte natrenovationsposer uden for husene. Det samme gælder for dagrenovationen.

I de sidste 2 år har problemerne været omfattende i sommerperioden
Selv om det er årligt tilbagevendende problem, så vil jeg tage udgangspunkt i de problemer der har været gældende i de sidste 2 år.

Problemerne opstår om vinteren og foråret. I Tasiusaq er vejen fra Kangilliit til Noorliit et bakken terræn, hvor der er masser af sne om vinteren. Når der er faldet meget sne, kan man ikke køre på dette terræn med snescootere. Man kan ikke længere køre affaldet væk. For det meste kan man først køre på terrænet efter lang tid. Dette skyldes ofte, at man i bygder mangler arbejdskraft. Når der er faldet meget sne om foråret, eller sneen er blevet blød, så kan man ikke køre med snescootere eller atv’ere på strækningen, hvorfor der hober meget dag- og natrenovationsaffald ved husene. Det er først efter lang periode med snerydning, at man igen kan transportere affald væk fra husene.

Sådan har situationen været i de sidste par år. Og i den periode opgiver de private aktører opgaven, når opgaven bliver for krævende.

Udlicitering af opgaven gennem opslag er ligeledes tidskrævende. Her i de seneste år er krav om kørekort med kørsel af ATV’ere også blevet et stort problem. Da vi er i en bygd uden biler, har folk generelt ingen kørekort. Kun enkelte personer der arbejder hos Royal Greenland og Pilersuisoq er i besiddelse af kørekort. Heldigvis får flere og flere personer nu kørekort. Man tager først ind til byen for at få kørekort.

I denne sommer har jeg sammen med medarbejdere i Teknisk forvaltning taget nye initiativer ud fra de erfaringer vi har høstet i de senere år. Med de erfaringer og selv om det er bekosteligt for Avannaata Kommunia har vi måttet tænke langsigtet og konstateret at uddelegering af opgaven til en enkeltperson i tidens løb kræver mange kræfter, uanset om personen føler at have ressourcer til at klare opgaven, hvorfor jeg foreslår at opgaven fremadrettet varetages af 2 personer, uanset pris. Heldigvis er man positiv over for mine overvejelser og der vil fremadrettet være 2 personer om opgaven.

Mangel på arbejdskraft
I de senere år har der været mangel på arbejdskraft i sommerperioderne, hvorfor man importerer arbejdskraft. Sådan har man løst beskæftigelsen i Upernavik distrikt. Affaldsmængderne kan ikke håndteres af 1 person. Heldigvis får vi hjælp udefra i de varme sommermåneder. De store affaldsmængder der findes i bygderne, bliver nedbragt i begrænset omfang. Man fjerne ikke hele mængden, idet vi taler om store mængder. Jeg håber at arbejdet vil køre smertefrit, nu hvor man sætter 2 personer til opgaven.

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 i Avannaata Kommunia, mener jeg at man skal være opmærksomme på, at man i bygder med store problemer i forbindelse med affaldshåndtering går væk fra at have en enkelt person til at vare tage opgaven. Kun derved mener jeg at man kan varetage affaldshåndteringen på en tilfredsstillende måde.

Men disse er ikke de eneste problemer
I forbindelse med transport af affald, er dårlige veje et problem. Selv om man i Tasiusaq har anlagt vej i dele af vejen ud til lossepladsen, er vejen blevet farlig at køre i, fordi vejen bliver benyttet af tunge køretøjer. Folk med kørekort benytter ikke disse strækninger fordi de mener at de er for farlige i at køre i. Man skal udføre reparation på disse strækninger, såfremt transport af affald med Kramer skal kunne fungere.

De er ikke kun med Kramer at der er problemer. Her har renovationsarbejdere end ikke en Kramer. De kan først benytte Kramer når de lejer materiale hos Royal Greenland eller Pilersuisoq. For det meste kan man leje Kramer efter normal arbejdstid, hvor man kan bruge disse når der ikke er skibsanløb eller lignende. Men man kan først leje efter hårde forhandlinger.

Hvis affaldshåndteringen i Avannaata Kommunea skal køre på en tilfredsstillende måde, så er det ønskeligt at man får stillet en Kramer til rådighed for opgaveløsningen. Man kan i perioder af året selv sørge for den nødvendige snerydning, så behøver man ikke at vente i lang tid på snerydningen. Dermed sikrer man en kontinuerlig dag- og natrenovation. Man løser problemer med sne i vinter og forårsperioden.

Affaldshåndtering er en stor opgave der er vigtig for sundheden, hvorfor den skal løses på en tilfredsstillende måde. Det er en fysisk hård opgave. Den måde man løser opgaven på, er ikke længere tidssvarende. Jeg ser med stor alvor på, at affaldshåndteringen ikke løses på en god måde. Vi må gøre opgaven mere tidssvarende. Jeg insisterer på, at opgaven bliver løst på en seriøs måde.

Den succesfulde opgaveløsning under denne sommer, ønsker jeg danner skole i forbindelse med budgetlægning for 2021 om hvordan affaldshåndteringen fremadrettet bliver løst i Avannaata Kommunea.