Succesfuld olieudbudsrunde i Baffin Bugten

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2010 har Råstofdirektoratet modtaget 17 ansøgninger om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser efter olie og gas i Baffin Bugten. Ansøgningerne kommer fra 12 internationale olieselskaber.

Mandag d. 3. maj 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer.

Baffin Bugt olieudbudsrunden er den mest succesfulde licensrunde i Grønland hidtil. Der er aldrig tidligere modtaget så mange ansøgninger fra olieindustrien.

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2010 har Råstofdirektoratet modtaget 17 ansøgninger om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser efter olie og gas i Baffin Bugten. Ansøgningerne kommer fra 12 internationale olieselskaber.

De mange ansøgninger betyder, at der er konkurrence om flere af de udbudte licensblokke, og der forestår nu et omfattende vurderings- og forhandlingsforløb inden de bedste ansøgninger skal vælges.

- Resultatet af udbudsrunden er en vigtig milepæl i opnåelsen af en langsigtet og bæredygtig samfundsøkonomi i Grønland. Licenspolitikken i denne region er en naturlig videreførelse den succesfulde olieefterforskning i Disko-Nuussuaq regionen, som når et foreløbigt højdepunkt med olieboringerne senere i år, siger lndsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen.
Baggrund
Udbudsrunden i Baffin Bugt området omfatter et havområde på i alt ca. 151.000 km2. Området er blevet opdelt til i alt 14 blokke med størrelser på mellem ca. 8.000 km2 og 15.000 km2. Afholdelsen af udbudsrunden blev godkendt i efteråret 2009 af landsstyret og den danske regering og er resultat af flere års forberedelsesarbejde.

For at kunne indgive en ansøgning om en efterforskningstilladelse i Baffin Bugt udbudsrunden er det en forudsætning, at et selskab i ansøgningsgruppen er blevet prækvalificeret som operatør. Det betyder, at Råstofdirektoratet, DMU, GEUS m.fl. i forbindelse med ansøgningerne om prækvalifikation i efteråret 2009, allerede har vurderet de pågældende selskabers egnethed til at kunne foretage olieefterforskning i grønlandske farvande. Myndighederne har i den forbindelse haft særlig fokus på selskabernes beredskab og sikkerheds- sundheds- og miljøprofiler, deres tidligere erfaringer med olieaktiviteter i logistisk vanskelige områder og deres finansielle styrke.