Stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning for det grønlandske samfund

Foreløbige undersøgelser viser, at Kuannersuit formentlig rummer en af verdens største forekomster af de såkaldt ”sjældne jordarters metaller,” som er af afgørende betydning for fremtidens udvikling af grøn og CO2-neutral teknologi.

Torsdag d. 9. september 2010
Greenland Minerals and Energy  
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer, Undergrunden.

Det er med stor glæde, at Greenland Minerals and Energy A/S modtager landsstyrets beslutning om at indføre nye regler i forbindelse med efterforskningstilladelser (Læs: Standardvilkår for råstofefterforskningstilladelser udvidet). De nye regler giver landsstyret større råderum til at evaluere nye fund, der indeholder radioaktive stoffer.

Beslutningen betyder, at Greenland Minerals and Energy A/S nu kan gennemføre de planlagte forundersøgelser i 2011, som blandt andet indebærer undersøgelser af de miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af mineprojektet på Kuannersuit. Disse undersøgelser vil i sidste ende give landsstyret mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt der til den tid skal udstedes en udnyttelsestilladelse til projektet.

Greenland Minerals and Energy A/S vil i samarbejde med vores operatør, Greenland Minerals and Energy Ltd., i de kommende måneder indlede de omfattende undersøgelser, som skal belyse de tekniske, miljømæssige og sociale konsekvenser af en mine på Kuannersuit. Selskabet forventer, at dette arbejde vil medføre 30 arbejdspladser i Narsaq.

Greenland Minerals and Energy A/S’s foreløbige undersøgelser viser, at Kuannersuit formentlig rummer en af verdens største forekomster af de såkaldt ”sjældne jordarters metaller,” som er af afgørende betydning for fremtidens udvikling af grøn og CO2-neutral teknologi. Grønland har dermed mulighed for at bidrage til den teknologiudvikling, der er nødvendig for at nedbringe verdens CO2- udledning og stoppe menneskeskabte klimaforandringer.

Kuannersuit indeholder som bekendt også uran, som det ikke er muligt at komme udenom, hvis selskabet på et tidspunkt får tilladelse til at udvinde de sjældne jordarters metaller. Det glæder derfor Greenland Minerals and Energy A/S, at landsstyret nu giver selskabet mulighed for for første gang at undersøge alle konsekvenserne af at etablere en mine på Kuannersuit – herunder uran og andre radioaktive stoffer. Selskabet er opmærksom på, at de nye regler ikke ændrer på den nuværende nul-tolerence politik overfor uran.

De foreløbige undersøgelser viser, at en realisering af mineprojektet på Kuannersuit vil få stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning for det grønlandske samfund og frem for alt for Sydgrønland. Men foreløbig er Greenland Minerals and Energy A/S glad for at kunne foretage de undersøgelser, der skal til for at dokumentere sikkerheden ved kommerciel minedrift på Kuannersuit.