Nul-tolerance politikken vedrørende uran er uændret

Det er eksplicit fremhævet i tilføjelsen til regelsættet, at en tilladelse til at færdiggøre sådanne miljøvurderinger m.m. ikke giver ret til at få meddelt en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Lørdag d. 11. september 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Undergrunden.

Med henvisning til de seneste dages presseomtale af uran politikken i Grønland, finder landsstyret anledning til at præcisere at den hidtidige nul-tolerance politik vedrørende uran fortsat er gældende.

Omtalen i pressen hænger formentlig sammen med at landsstyret den 9. september 2010 godkendte en præciserende tilføjelse til de regelsæt, der regulerer efterforskning af mineralske råstoffer.

Præciseringen indebærer, at selskaber, som har fundet og afgrænset mineralske råstoffer med et delindhold af radioaktive grundstoffer kan ansøge om at få tilladelse til at udarbejde vurderinger af virkningen på miljø og samfundsmæssig bæredygtighed.

Landsstyret har med de nye tilføjelser til Standardvilkårene ønsket, at der bliver tilvejebragt mere viden om de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål angående radioaktive grundstoffer i forekomster, hvor målet er andre metaller end de radioaktive. Denne tilføjelse er i tråd med landsstyret ønske om at få mere viden om konsekvenserne af efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Det er eksplicit fremhævet i tilføjelsen til regelsættet, at en tilladelse til at færdiggøre sådanne miljøvurderinger m.m. ikke giver ret til at få meddelt en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Uran politikken i Grønland er således fortsat uændret, og der eksisterer således fortsat en nul tolerance for efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning for det grønlandske samfund
Standardvilkår for råstofefterforskningstilladelser udvidet